Tiedote 20.9.2012

Yhdistyminen Suomen ympäristökeskuksen kanssa

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas ei näe hyötyä Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimintojen yhdistämisessä.
Kuva: Antonin Halas

Tutkimuslaitosten yhdistämistä on ehdotettu valtioneuvoston Tutkimus- ja innovaationeuvoston 20. syyskuuta 2012 julkaisemassa raportissa, joka käsittelee valtion tutkimuslaitoskentän uudistamista.

-    Ilmatieteen laitos on ensisijaisesti vuorokauden ympäri päivystävä turvallisuusviranomainen, jonka palvelut perustuvat laitoksen vahvaan asiantuntijaosaamiseen, pitkälle kehitettyyn 24/7-tuotantojärjestelmään sekä laitoksessa tehtävään korkeatasoiseen ilmakehä- ja meriaiheiseen tutkimukseen, Petteri Taalas korostaa. – Toimintojemme yhdistäminen Suomen ympäristökeskuksen kanssa ei tue rooliamme turvallisuusviranomaisena.

Ilmatieteen laitoksen palvelujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus erittäin merkittävä

Ilmatieteen laitos palvelee koko yhteiskuntaa - kaikkia hallinnonaloja sekä yksityistä sektoria – ja kehittää jatkuvasti uusia palveluita sekä tieteellistä osaamistaan yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti.

Ilmatieteen laitoksen suurin asiakas on liikennesektori. Suomen ilmasto-olosuhteet muodostavat erityisen haasteen kaikille liikennemuodoille. Ilmatieteen laitos tuottaa koko liikennesektorille turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta tärkeitä palveluita. Ilmatieteen laitoksella on keskeinen rooli myös uusissa liikennealan toiminnoissa, kuten älyliikenteen kehittämisessä sekä arktisen liikenneväylien olosuhteiden turvaamisessa.

Muita tärkeitä asiakassektoreita ovat mm. puolustusvoimat, pelastustoimi, poliisi ja rajavartiolaitos, joista useat saavat tarvitsemansa olosuhdepalvelut suoraan Ilmatieteen laitokselta. Ilmatieteen laitos vastaa myös vaarallisten aineiden leviämislaskennoista, jotka liittyvät esimerkiksi säteilytilanteisiin, kemikaalionnettomuuksiin tai öljypäästöihin.

Ilmatieteen laitoksen palvelukokonaisuus on useissa riippumattomissa tutkimuksissa todettu erittäin kustannustehokkaaksi.  Lisäksi tutkimusten mukaan yhteiskunnan eri toimijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Ilmatieteen laitoksen toimintaan.

-    On hyvä, että sektoritutkimuskenttää tarkastellaan avoimesti ja etsitään uudenlaisia toimintatapoja. Myös Ilmatieteen laitos on avoin uusille toiminta-alueille, jotta pystymme parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan yhteiskunnan tuleviin haasteisiin, Petteri Taalas sanoo. – Teemme hyvää yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa eikä toiminnoissamme ole päällekkäisyyttä. Siksi toimintojen yhdistämisellä ei saavutettaisi taloudellisia tai toiminnallisia etuja.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas, puh. 029 539 2200

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote:http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/4123102