Tiedote 10.5.2012

Sopeutumistutkimuksen yhteenvetoraportti kuvaa mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen

"Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua?" – yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta -raportti kuvaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia sopeutua muutokseen eri toimialoilla.
Kuva: maa- ja metsätalousministeriö

Ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa moneen toimialaan; luonnonvarojen käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta rakennettuun ympäristöön sekä ihmisten terveyteen. Ilmastonmuutokseen sopeutumista tarkastellaan raportissa myös taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sekä alueellisen haavoittuvuuden näkökulmasta.

Ilmastonmuutosta ei voi enää kokonaan estää

Ihmiskunnan toiminnasta aiheutuvaa ilmastonmuutosta ei voi enää kokonaan estää. Kansainvälisten kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin tähtäävien sopimusneuvotteluiden onnistumisesta riippuu, miten suureen ilmastonmuutokseen tulevaisuudessa on sopeuduttava.

Maapallo ei lämpene tasaisesti, vaan Suomessa lämpötila kohoaa enemmän kuin maapallolla keskimäärin. Jos maapallon keskilämpötila kohoaa 2 asteella, Suomessa vuoden keskilämpötila nousisi noin 3,5 astetta ja vuotuinen sademäärä kasvaisi noin 13 %. Muutoksen nopeus on suuri haaste niin yhteiskunnalle kuin luonnollekin Suomessa.

Ilmastonmuutoksen myönteisiä vaikutuksia voidaan vahvistaa ja haitallisia vaikutuksia vähentää oikein ajoitettujen sopeutumistoimien avulla. Sopeutumistoimia integroidaan osaksi eri sektoreiden strategioita ja ohjelmia Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategian mukaisesti. Ennakoivassa päätöksenteossa tarvittavia ilmastoriskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä kuvataan raportissa myös esimerkkien avulla. Tähän mennessä toteutetun sopeutumistutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa käytännön sopeutumistoimissa jo monilla aloilla. Sopeutumistoimien hyödyt voivat olla moninkertaisia kustannuksiin verrattuna ja ne tukevat ekologisesti kestävää toimintaa ja luonnonvarojen käyttöä.

Yhteenvetoraportin kirjoittamiseen on osallistunut kymmeniä tutkijoita lukuisista organisaatioista. Laajan tutkijayhteisön yhteistyön tuloksena syntynyt yhteenveto perustuu pitkälti Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelman (ISTO, 2006–2010) hankkeisiin, mutta mukana on myös monien muiden projektien tuloksia. Työtä on ohjannut maa- ja metsätalousministeriön vetämä Ilmastonmuutokseen sopeutumisen koordinointiryhmä. Nyt valmistunutta tutkimusyhteenvetoa hyödynnetään lähivuosina ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian uusimisessa.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, projektipäällikkö Reija Ruuhela, puh. 0500 424 533maa- ja metsätalousministeriö, tutkija Jaana Kaipainen, puh 040 801 5389

Linkki raporttiin MMM:n www-sivuilla:http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/2012/67Wke725j/MMM