Tiedote 3.9.2020

Jaettu tieto tiesäästä parantaa Venäjän ja Suomen rajaliikenteen turvallisuutta

Laadukkaat tiesääennusteet ovat yksi keino parantaa liikenteen turvallisuutta. Tiesäähän liittyviä palveluita on kehitetty suomalaisten ja venäläisten yhteistyönä.
Green InterTraffic -hankkeen verkkosivustolla on tietoa esimerkiksi ilman ja tienpinnan lämpötiloista. Lisäksi sivustolta löytyy havaintoja ja ennusteita ajokelistä. Kuva: Shutterstock

Vallitsevilla sääolosuhteilla on suuri merkitys tieliikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen etenkin talvella. Ilmatieteen laitos on yhdessä venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehittänyt tiesääpalveluita E18-tiellä Helsingin ja Pietarin välillä.

Tiesäähavainnot ja niiden pohjalta laaditut ennusteet ovat vapaasti saatavilla hankkeen verkkosivuilla. Tietoja voivat hyödyntää kaikki tienkäyttäjät: raskaan liikenteen kuljettajat, matkailijat ja raja-alueiden asukkaat.

Tietoa on saatavilla esimerkiksi ilman ja tienpinnan lämpötiloista, lisäksi sivustolta löytyy havaintoja ja ennusteita ajokelistä. Esimerkiksi seuraaviin tunteihin keskittyvä lähihetkiennuste päivitetään 10 minuutin välein.

Joulukuussa 2018 käynnistyneessä Green InterTraffic -hankkeessa Ilmatieteen laitos ja Institute of Radar Meteorology (IRAM) ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Hankekumppanit ovat esimerkiksi jakaneet tiesäätiedot ja sadetutkahavainnot toisilleen.

”Tiesäähavaintoja ja -ennusteita jaetaan tiettävästi ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa E18-tiellä suomalaisten ja venäläisten välillä”, kertoo Ilmatieteen laitoksen asiakaspalveluiden yhteyspäällikkö Ida-Reetta Virranjoki.

Palveluun tulossa myös tietoa sateista

Palveluita kehitetään edelleen. Verkkosivustolle lisätään sadehavaintoja ja -ennusteita, joista on hyötyä lumisateiden yhteydessä talvella sekä voimakkaiden sade- ja ukkoskuurojen yhteydessä kesällä.

Hankkeessa arvioidaan myös liikenteen päästöjä ja niiden ilmanlaatuvaikutuksia.

"Projektissa luodaan perusteita kestäville suuntaviivoille, joilla voidaan edistää rajaliikenteen ympäristöystävällisyyttä, lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja helpottaa siihen sopeutumista", kertoo Ilmatieteen laitoksen asiantuntijapalveluiden projektipäällikkö Emmi Laukkanen.

Tarjolla koulutusta webinaarissa 10. syyskuuta

Sidosryhmille järjestetään koulutusta, jolla pyritään lisäämään tietoutta hankkeen aikana kehitettyjen uusien palveluiden ja menetelmien hyödyntämisestä. Seuraava avoin tilaisuus järjestetään webinaarina torstaina 10.9. klo 14–16. Tilaisuudessa kerrotaan mm. rajaliikennettä tukevista sääennusteista sekä liikenneskenaarioista ja päästölaskennan tuloksista ja lopuksi toivotaan myös osallistujilta palautetta. Työpajaan ilmoittautumiset 9.9. mennessä emmi.laukkanen@fmi.fi.

Lisätietoja:

yhteyspäällikkö Ida-Reetta Virranjoki, Ilmatieteen laitos, Asiakaspalvelut, ida-reetta.virranjoki@fmi.fi, puh. 029 539 3105 projektipäällikkö Emmi Laukkanen, Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, emmi.laukkanen@fmi.fi, puh. 050 592 9178 Hankkeessa kehitetyt tiesääpalvelut on koottu hankkeen verkkosivustolle.

Tiesääpalvelut on tuotettu yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Institute of Radar Meteorologyn (IRAM), Pietarin kauppakamarin ja muiden hankekumppaneiden kanssa. Suomen puolella tiesääennusteita tuottaa Ilmatieteen laitos, tiesäähavaintoja tuottaa Traffic Management Finland. Venäjän puolella tiesääennusteita tuottaa IRAM, havaintoja tuottaa Federal Highway Administration North-West N. V. Smirnov Federal Road Agency. Enhancing environmental safety of road Intertraffic in the border areas of Russia and Finland applying innovation solutions - eli Green InterTraffic -projekti toteutetaan venäläisten ja suomalaisten yhteistyönä. Hankkeessa ovat Ilmatieteen laitoksen lisäksi mukana Suomesta Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT sekä Venäjältä Pietarin kauppakamari, Pietarin yliopisto, Institute of Radar Meteorology ja Transport Integration Ltd. Projekti rahoitetaan Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelmalla, ja sen rahoittajina ovat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Projektin rahoituskausi on 12/2018–11/2020.

LiikenneTiesääGreen InterTraffic