Tiedote 24.1.2023

Ilmastonmuutos vaikuttaa huoltovarmuuteen myös Suomessa

Suomi selviää helpommalla kuin monet muut maat, kun arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia huoltovarmuuteen. Vaikutukset ovat Suomessa kuitenkin varsin monisyisiä. Ilmatieteen laitos selvitti yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa ilmastonmuutoksen keskeisiä vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen.
Syystulva Espoossa vuonna 2017. Kuva: Lars Winberg

Huoltovarmuuden keskiössä ovat yhteiskunnalle vakavat häiriötilanteet ja poikkeusolot, joihin yhteiskunta pyrkii varautumaan ja niissä toimimaan. Sääilmiöt, kuten myrskyt, rajuilmat, tulvat ja kuivuus, voivat pahimmillaan vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen huoltovarmuudelle -raportin mukaan ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset huoltovarmuuteen ovat Suomessa pieniä verrattuna muualle maailmaan. Suurimmat huoltovarmuusvaikutukset näyttävät heijastuvan meille muualta. Pahimpana riskinä Huoltovarmuuskeskuksen asiantuntijat pitävät ruoan, veden ja elintilan puutetta maailmalla, jonka vaikutukset heijastuisivat myös Suomeen. Raportti on toteutettu Huoltovarmuuskeskuksen Logistiikka 2030 -ohjelmassa.

Suomessa ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset eivät näytä merkittävästi heikentävän Suomen huoltovarmuutta, mutta sään ääri-ilmiöillä voi olla oma vaikutuksensa meilläkin.

”Esimerkiksi yksittäinen erittäin voimakas myrsky voi aikaansaada vakavan yhteiskunnallisen häiriötilanteen, joka koettelee myös huoltovarmuutta. Nämä ilmiöt ovat osa ilmastoamme, ja niihin pitää varautua joka tapauksessa”, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija, ryhmäpäällikkö Antti Mäkelä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset huoltovarmuuteen ovat varsin monisyisiä, sillä sääilmiöiden kirjo on Suomessa laaja ja ilmiöt vaikuttavat eri tavoin. Vaikutuksia aiheuttavista sääilmiöistä osa on nopeita ja rajuja, kuten äkillinen tulva, osa puolestaan muodostuu hitaammin, kuten pitkät hellejaksot.

”Haastavin kysymys on ehkäpä se, että miten hitaammin ilmentyvät muutokset, kuten talvien leudontuminen ja sen myötä tiestöön tai rakennuskantaan kohdistuva rasite, voivat muuttua jollain aikavälillä jopa huoltovarmuuskriittiseksi. Tai minkälaisia vaikutuksia on esimerkiksi helteisiin liittyvillä kasvavilla terveysriskeillä”, pohtii Huoltovarmuuskeskuksen johtava varautumisasiantuntija Tapio Tourula.

Vahinkoa aiheuttava sää ei välttämättä aiheuta ongelmia huoltovarmuudelle

Suomen huoltovarmuustoiminta on maailman mittakaavassa ainutlaatuista. Siten ei myöskään ole muualta saatavissa aiempaa tutkimusta siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa huoltovarmuuteen. Sää ja ilmasto ovat haasteellisia arvioitavia huoltovarmuuden kehikossa.

”Ei ole olemassa selvää rajaa, mikä on huoltovarmuuskriittinen sääilmiö ja mikä ei. Ennätyksellinenkään rajuilma ei välttämättä aiheuta huoltovarmuudelle ongelmia, vaikka se yksilöille tai vaikkapa kaupungille aiheuttaisi suuriakin vahinkoja”, toteaa Antti Mäkelä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset jaetaan usein suoriin, epäsuoriin ja siirtymävaikutuksiin. Siirtymävaikutukset liittyvät ilmastonmuutoksen hillintätoimiin, kuten siirtymisestä fossiilisen energian käytöstä uusiutuvaan energiaan. Epäsuorat vaikutukset taas heijastuvat jostakin muualta maailmalta, esimerkiksi ilmastopakolaisuutena.

Suorat vaikutukset ovat helpoimmat arvioida, koska ne liittyvät paikallisiin sääilmiöihin ja ilmasto-oloihin. Tässä työssä keskityttiin pääasiassa Suomeen kohdistuviin suoriin vaikutuksiin. Asiaa selvitettiin Huoltovarmuuskeskuksen toimialojen näkökulmasta haastatteluilla ja työpajoissa.

Lisätietoja:

tutkija, ryhmäpäällikkö Antti Mäkelä, Ilmatieteen laitos, p. 050 3011 988, antti.makela@fmi.fi

johtava varautumisasiantuntija Tapio Tourula, Huoltovarmuuskeskus, p. 029 505 1042, tapio.tourula@nesa.fi

Helda-tietokanta: Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen huoltovarmuudelle -raportti

TutkimusIlmastoHuoltovarmuusVarautuminen