Tiedote 1.3.2018

Kovat pakkaset lisäävät kuolleisuutta

Ilmatieteen laitoksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin kuolleisuuden ja lämpötilan välistä riippuvuutta. Sen mukaan kuolleisuusriski kasvaa noin 14 %, kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle −20 asteen.
Kuva: Antonin Halas

Kuolleisuuden lämpötilariippuvuus on tyypillisesti U-muotoinen eli kuolleisuusriski kasvaa sekä kylmissä että kuumissa olosuhteissa. Kuolleisuus on pienimmillään ilmastollisissa olosuhteissa, joihin ihmiset ovat sopeutuneet parhaiten. Suomalaisten kuolleisuusriski on pienimmillään, kun vuorokauden keskilämpötila on noin +14 astetta, mitä käytettiin tutkimuksessa kuolleisuusriskin vertailutasona.

Kuolleisuuden lämpötilariippuvuutta selvitettiin juuri julkaistussa tutkimuksessa sairaanhoitopiireittäin Suomessa. "Tutkimuksen mukaan kuolleisuuden lämpötilariippuvuudessa ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja sairaanhoitopiirien välillä, mutta tutkimus antaa viitteitä siitä, että kylmyydellä on jonkin verran enemmän vaikutusta alueilla, joilla sairastavuusindeksi on korkea", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Reija Ruuhela.

Kylmä sää vaikuttaa terveysriskeihin pitempään kuin kuuma sää. Kuumuus kohottaa kuolleisuusriskiä muutaman vuorokauden ajan. Kylmyyteen liittyvä kuolleisuusriski voi kohota jopa viikkojen ajaksi, koska kylmyys vaikuttaa terveyteen monin eri tavoin – äkillistesti ilmenevien oireiden lisäksi kylmyys voi vaikuttaa muun muassa influenssan jälkitautien kautta pitkällä viiveellä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on ollut Suomessa viime päivinä jopa poikkeuksellisen kylmää. Monin paikoin on mitattu kuluvan talven kylmimpiä lämpötiloja. Kylmästä ja kuumasta aiheutuvia terveysongelmia on tarkoitus ehkäistä helle- ja pakkasvaroituksilla. Varoitukset on suunnattu erityisesti riskiryhmille ja työnsä vuoksi ulkona oleskeleville.

Pakkasvaroitus: varoitus kireästä pakkasesta, kun lämpötila (tai pakkasen purevuusindeksi) alittaa:

  • maan eteläosassa alle -20 (keltainen), -30 (oranssi) tai -35 astetta (punainen)

  • maan keskiosassa -25 (keltainen), -35 (oranssi) tai -40 astetta (punainen)

  • maan pohjoisosassa -30 (keltainen), -40 (oranssi) tai -45 astetta (punainen).

 Lisätietoja:

Tutkija Reija Ruuhela, puh. 0500 424 533, reija.ruuhela@fmi.fi

Ruuhela R, Hyvärinen O and Jylhä K, 2018. Regional Assessment of Temperature-Related Mortality in Finland. Int. J. Environ. Res. Public Health 15(3), 406. doi:10.3390/ijerph15030406

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia PLUMES-hankkeen kautta sekä EU:n Horizon 2020 tutkimusohjelma URCLIM- ja iSCAPE-hankkeiden kautta. Se on myös osa pohjoismaista NORDRESS-tutkimusyhteistyötä.