Tiedote 29.2.2012

Eurooppalaisen kasvihuonekaasujen seurantajärjestön päämaja Suomeen

Euroopanlaajuisen Integrated Carbon Observation Systemin päämaja on 28.2. Pariisissa pidetyssä kokouksessa päätetty perustaa Suomeen.
Ilmatieteen laitoksen Pallaksen mittausasema on osa ICOS-verkostoa. Kuva: Timo Lindholm

ICOS on eurooppalaisten tutkijoiden, tutkimusasemien, mittalaitteiden ja mittausaineiston verkosto, jonka tehtävänä on seurata kasvihuonekaasujen pitoisuuksia, vapautumista ja sitoutumista. ICOSin muodostavat kansalliset mittausasemat sekä niitä koordinoiva katto-organisaatio, jonka vetovastuu saatiin nyt Suomeen (ICOS ERIC). Suomalaisia ICOS-toimijoita ovat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.

ICOS-verkosto on ollut valmistelussa vuodesta 2008 alkaen. Sen varsinainen toiminta alkaa tänä vuonna ja jatkuu aina vuoteen 2031 asti. Suomen Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas on toiminut ICOSin väliaikaisen hallintoneuvoston (ICOS stakeholders’ interim council) puheenjohtajana.

– ICOSin tavoitteena on seurata hiilen kiertokulkua ilmakehässä sekä sen sitoutumista ekosysteemiin ja meriin. Näin saadaan tietoa mm. siitä, millainen on hiilitaseen muutos, mikä on ihmisen vaikutuksen eli päästöjen osuus muutokseen ja toisaalta, miten metsien ja merien kyky sitoa hiiltä muuttuu ilmaston muuttuessa, Petteri Taalas kuvaa.Mittausasemaverkostoon kuuluu ympäri Eurooppaa noin 50 havaintoasemaa. Yhdysvalloissa toimii vastaavanlainen verkosto, jonka kanssa ICOS tekee tiivistä yhteistyötä.

Päämajan toiminta käynnistyy vuonna 2013, ja siihen tullaan rekrytoimaan kansainvälisenä hakuna pääjohtaja, operatiivisen toiminnan päällikkö, kehityspäällikkö, hallintopäällikkö sekä sihteeri. Päämajasta koordinoidaan asemien toimintaa 15 Euroopan maassa. Kaikkiaan verkoston toimintaa pyörittää noin 50 henkilöä yli 10 miljoonan euron vuosibudjetilla. Asemien investointikustannus on noin 120 miljoonaa euroa.

ICOSin päämajaa rahoittavat Suomen liikenne- ja viestintäministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Myös Ranskan valtio on päämajan rahoittajana.

Lisätietoja:Pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos, puh. (09) 1929 2200Professori Timo Vesala, Helsingin yliopisto, puh. 040 577 9008Professori Kari Lehtinen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 040 867 7844

ICOSin www-sivut

ICOS-Suomen www-sivut