Tiedote 10.1.2012

Satelliiteista uutta tietoa merijään paksuudesta maailmanlaajuisesti

Ilmatieteen laitos on mukana projektissa, jonka tuloksena syntyy koko maapallon kattava 20 vuoden aikasarja merijään paksuudesta.
Kuva: Hannu Manninen

Ilmatieteen laitos on mukana kolmen vuoden projektissa, joka on osa Euroopan avaruusjärjestön ESAn Climate Change Initiative -ohjelmaa. Ilmatieteen laitos rakentaa ohjelmassa prosessorin, joka laskee ERS- ja Envisat -satelliittien tuottamasta datasta globaaleja merijään paksuustuotteita. Pitkältä ajalta saatavat globaalit merijäätiedot tuovat uutta tietoa ilmastonmuutoksen sekä Arktisten ja Antarktisten merien tutkimusta varten.

Jäätiedot ilmastonmuutoksen mittari

Projektin tuloksena syntyy lähes 20 vuoden aikasarja jään paksuudesta eri puolella maapalloa. Projektin tuotteet tuottavat samalla tietoa ilmaston tilasta ja -muutoksesta, sillä merijään laajuus ja paksuus ovat tärkeitä ilmaston lämpenemisestä kertovia mittareita. Satelliittimittaukset ovat ainoa logistisesti mahdollinen tapa mitata näitä suureita globaalisti.

Projekti vahvistaa Ilmatieteen laitoksen kaukokartoituksen osaamista merijään osalta. Projekti on Ilmatieteen laitoksen suurin satelliittialtrimetrejä hyödyntävä hanke.

Projektissa kehitetään avoimen lähdekoodin prosessori ERS-1, ERS-2 ja Envisat -satelliittien tutka-altrimetreille. Tavoitteena on tuottaa helposti käytettäviä datatuotteita merijään paksuudesta ja laajuudesta. Prosessorilla lasketaan satelliittidatasta globaalit jään paksuudet vuodesta 1993 vuoteen 2011. Nämä tuotteet ja prosessori annetaan tiedeyhteisön käyttöön tukemaan ilmaston ja erityisesti ilmastonmuutoksen tutkimusta. Perinteisesti vastaavat ohjelmistot ovat pysyneet vain ne tehneen laitoksen hallussa. Vapaan käytön toivotaan helpottavan uusien altimetrimenetelmien kehittämistä jään paksuuden satelliittimittauksissa.

Lisätietoja:

Tutkija Eero Rinne, puh. 050 448 77681, eero.rinne@fmi.fi

http://www.esa-cci.org/