Tiedote 16.12.2011

Ilmatieteen laitos laati atlaksen Euroopan liikenteelle haitallisista sääilmiöistä

Ilmatieteen laitos on yhdessä neljän muun tutkimuslaitoksen kanssa laatinut koko Euroopan kattavan atlaksen liikenteelle haitallisten sääilmiöiden esiintymisestä. Tutkimuksessa arvioitiin myös, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tiettyihin liikenteelle haitallisiin sääilmiöihin.
Kuva: Eevu Heikura

VTT:n vetämän EWENT-hankkeen (Extreme Weather impacts on European Networks of Transport) tavoitteena on arvioida äärisääilmiöiden vaikutuksia Euroopan liikennejärjestelmään. Tutkimuksen välituloksena on valmistunut ensimmäinen Euroopan kattava atlas liikenteen kannalta haitallisten sääilmiöiden todennäköisyyksistä nykyilmastossa. Tutkimuksessa on myös arvioitu tiettyjen äärisääilmiöiden muutoksia aina 2050-luvulle asti. Tutkimuskohteena ovat olleet tuuli, lumisade, lumipyry, rankkasateet sekä kylmät ja kuumat jaksot. Lisäksi tarkasteltiin mm. näkyvyyteen liittyviä (sumut, hiekkamyrskyt) sekä pienemmän mittakaavan ilmiöitä (ukkoset, salamointi, isot rakeet ja tornadot).

Sää ja ilmasto-olosuhteet tulee ottaa huomioon tavoiteltaessa liikennejärjestelmien turvallisuutta, toimintavarmuutta, taloudellisuutta, vähäisiä ympäristövaikutuksia ja liikennetarpeen tyydyttämistä. Ne vaikuttavat kaikkiin liikenneverkon osiin: rakenteisiin ja ohjausjärjestelmiin, kulkuvälineisiin ja liikennöintiin. Haitalliset sääilmiöt vaikeuttavat liikenteen sujumista ja alentavat turvallisuutta sekä saattavat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja henkilövahinkoja.

Ilmastonmuutoksella myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia liikenteelle

Liikenteeseen vaikuttavien sääilmiöiden toistuvuuksissa ja voimakkuuksissa on suuria eroja eri puolilla Eurooppaa. Talvisista ääri-ilmiöistä kuten lumisateista, kylmistä jaksoista ja talvimyrskyistä kärsivät eniten Pohjois-Eurooppa sekä Alpit, kun taas helleaallot ovat voimakkaimmillaan Etelä-Euroopassa. Äärimmäisiä tuulen nopeuksia esiintyy eniten Pohjois-Atlantilla sekä sen rannoilla. Lyhytkestoisia rankkasateita voi esiintyä koko mantereen alueella. Näkyvyys on viime vuosikymmenien aikana parantunut: erittäin sankat sumut ovat lähes hävinneet osasta Euroopan suurimpia lentokenttiä.

Sään ja ilmaston ääri-ilmiöiden esiintymistiheydet sekä voimakkuudet tulevat todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä. Ilmastomallit ennakoivat selvää lämpenemistä äärilämpötilojen osalta, mutta heikompia muutoksia rankkasateiden ja voimakkaiden tuulien osalta. Alhaiset lämpötilat ja lumisateet muuttuvat harvinaisemmiksi erityisesti Pohjois-Euroopassa. Toisaalta runsaiden lumisateiden ei arvioida harvinaistuvan, vaan niitä esiintyisi Skandinaviassa tulevaisuudessa jopa hieman enemmän kuin nykyään. Tukalat helleaallot voimistuvat koko mantereella, korostetusti Etelä-Euroopassa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset liikenteelle ovat sekä myönteisiä että kielteisiä. Esimerkiksi lämpeneminen lyhentää Suomessa hankalaa talviliikennöintikautta, mutta samalla lyhenee myös jakso, jolloin routa vahvistaa sora- ja metsäautoteiden kantavuutta. Vaikutuksia selvitetään tarkemmin tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa.

EWENT-hankkeeseen osallistuvat Suomesta VTT, Ilmatieteen laitos ja Foreca Consulting. Muita kumppaneita ovat Maailman Ilmatieteen järjestö WMO, Kyproksen meteorologian laitos, liikennetaloudellisen tutkimuksen instituutti TÖI Norjasta, Tonavan sisävesiliikenteen kehittämiseen erikoistunut valtionyhtiö via donau Itävallasta, Euroopan myrskytutkimuslaboratorio ESSL sekä Saksan ilmailualan tutkimuskeskus DLR. Euroopan Komissio rahoittaa vuonna 2009 alkanutta ja 2012 päättyvää tutkimusta.

Lisätietoja:

erikoistutkija Heikki Tuomenvirta (EWENT työosio 2:n vetäjä), Ilmatieteen laitos, puh. 050 5746824 etunimi.sukunimi@fmi.fi

johtava tutkija Pekka Leviäkangas (EWENT-hankkeen vetäjä), VTT, etunimi.sukunimi@vtt.fi , puh. 020 722 2058

Raportti "Probabilities of adverse weather affecting transport in Europe: climatology and scenarios up to the 2050s" on saatavillaPDF-muotoisena Helda-sivuilta.

EWENT-hankkeen kotisivut