Tiedote 20.5.2022

Sähkön kysyntäjoustoa tavoitellaan avoimen lähdekoodin järjestelmällä

Sähkön kysyntäjouston käyttöönottoa vauhditetaan vuoden alusta käynnistyneessä EasyDR-hankkeessa. Hankkeessa luodaan järjestelmä, jonka avulla kotitaloudet voivat optimoida omaa sähkönkulutustaan siten, että se mahdollistaa tuuli- ja aurinkosähkötuotannon kasvun. Hankkeen tieteellinen työ on käynnistynyt, nyt mukaan kutsutaan aiheesta kiinnostuneet yritykset.
EasyDR-hankkeessa kehitettävän järjestelmän avulla sähkönkäyttäjä voi vaikkapa pestä pyykkiä silloin, kun omaa aurinkosähköä on hyvin tarjolla. Kuva: Fedels - stock.adobe.com

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen energiajärjestelmässä on yksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen avaintekijöistä. Sähkön kysyntäjousto on tässä merkittävässä roolissa. Kysyntäjouston avulla sähkön käyttöä voidaan säädellä niin, että sähköä kulutetaan enemmän silloin, kun säästä riippuvaa tuuli- ja aurinkosähköä on eniten tarjolla. Tuulisähkön vaihtelut heijastuvat sähkön tuntikohtaiseen markkinahintaan, ja aurinkosähkö on puolestaan usein paikallisesti tuotettua, jolloin sitä kannattaa myös käyttää paikallisesti. Vuoden alussa käynnistyneessä EasyDR-hankkeessa rakennetaan kotitalouksille helppokäyttöinen järjestelmä, jonka avulla omaa sähkönkulutusta voi hallita. Järjestelmän avulla sähkönkäyttäjä voi esimerkiksi vähentää kotinsa lämmitystä silloin, kun sähkö on kallista ja paljon päästöjä aiheuttavaa, tai pestä pyykkiä silloin, kun omaa aurinkosähköä on hyvin tarjolla.

Kotimainen tutkimusyhteistyö luo pohjan uudelle järjestelmälle

Merkittävä este kotitalouksien kysyntäjoustolle on toistaiseksi ollut liian kalliit järjestelmät. Siksi hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia edullisia komponentteja ja kehitetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Kysyntäjouston esteenä ovat olleet myös hankaluudet kysyntäjoustojärjestelmän käyttöönotossa ja käytössä. ”Ratkaisemme sähkön kysyntäjouston käyttöönoton ongelmia nojautumalla vahvaan kotimaiseen tutkimustietoon ja uusiin kokeiluihin”, kertoo hankkeen päällikkö Anders Lindfors Ilmatieteen laitokselta. Järjestelmän rakentamisessa hyödynnetään tutkimusosaamista: energiasääennusteita, energiajärjestelmien optimointia ja ymmärrystä kuluttajakäyttäytymisestä. Järjestelmää testataan Suomen oloissa, mutta tavoitteena on tehdä siitä myös muille alueille sopiva. Hankkeen taustalla on energiateemaan liittyvää aiempaa yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen, VTT:n ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) välillä. Ryhmään on liittynyt myös Aalto-yliopisto. Hankkeessa vankkaan tutkimusosaaminen yhdistyy uuden luominen. ”Uudet tuulet puhaltavat myös vertauskuvallisesti, sillä projektia vetää suhteellisen nuorten tutkijoiden joukko. Mukana olevat toimijat muodostavat toimialallaan ainutlaatuisen yhteenliittymän, jossa eri ryhmien osaamisalueet täydentävät hienosti toisiaan. Meillä on tässä vahva osaamiskeskittymä rakentumassa. Yhteistyö toimii hyvin, ja odotan innolla tuloksia”, Anders Lindfors iloitsee.

Kysyntäjoustosta kiinnostuneita yrityksiä kaivataan mukaan

Jotta tavoitellun järjestelmän kehittäminen onnistuisi, tarvitaan mukaan myös yritysten näkökulma. ”Haluamme hankkeeseen mukaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kysyntäjoustosta. Toivommekin matalalla kynnyksellä yhteydenottoja yrityksiltä, joita aihepiiri kiinnostaa”, Anders Lindfors kannustaa. Hankkeessa ovat mukana Ilmatieteen laitos, VTT, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopisto. Ilmatieteen laitos tuottaa hankkeen energiasääennusteet, VTT vastaa hankkeessa energiajärjestelmäosaamisesta, SYKE tuo hankkeeseen ympäristötaloustieteen ja kuluttajakäyttäytymisen näkökulmat, Aalto-yliopiston alaa ovat optimointialgoritmit.

Lisätietoja:

hankkeen päällikkö Anders Lindfors, tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos, puh. 0295 392 112, anders.lindfors@fmi.fi SYKEn osuuden hankepäällikkö Enni Ruokamo, erikoistutkija, SYKE, puh. 0295 252 092, enni.ruokamo@syke.fi VTT:n osuuden hankepäällikkö Juha Kiviluoma, johtava tutkija, VTT, puh. 050 411 6542, juha.kiviluoma@vtt.fi Aalto-yliopiston osuuden hankepäällikkö Fabricio Oliveira, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto, puh. 040 489 0080, fabricio.oliveira@aalto.fi EasyDR-hankkeen tavoitteena on luoda sääennusteita hyödyntävä, helppokäyttöinen avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä kysyntäjoustolle. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024. Siinä ovat mukana Ilmatieteen laitos, VTT, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopisto. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Vihreän ja digitaalisen siirtymän ohjelma.

TutkimusSähköKysyntäjoustoEnergiasääIlmasto