Tiedote 21.11.2011

Ilmatieteen laitos auttaa Sudania tuottamaan parempia sää- ja ilmastopalveluita

Ilmatieteen laitos on käynnistänyt syyskuussa 2011 UM:n rahoittaman projektin yhteistyössä Sudanin kansallisen ilmatieteen laitoksen kanssa.
Kuva: Alessandro Chiariello

Yhteistyön tavoitteena on kehittää SMA:n (Sudan Meteorological Authority, SMA) organiosaatiota ja ihmisten osaamista niin, että SMA voi tuottaa ja välittää laadukkaampia sää- ja ilmastopalveluita yhteiskunnan eri sektoreille. Hanke tukee myös parhaillaan käynnissä olevaa laajaa investointihanketta Sudanin havaintoverkoston modernisoimiseksi. Hankkeessa Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat kouluttavat sudanilaisia kollegoitaan mm. operoimaan ja huoltamaan moderneja säähavaintoinstrumentteja sekä hyödyntämään niistä saatuja datoja, jotta niiden pohjalta voidaan tuottaa yhä parempia tuotteita ja palveluita yhteiskunnalle.

Hankkeessa on myös erillinen osuus, jossa autetaan Etelä-Sudanin itsenäisen sääpalvelun kehittämistä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen myös panostettu

Ilmatieteen laitoksen vetämä projekti kantaa nimeä "Promoting Adaptation to Climate Change by Reducing Weather and Climate-Related Losses through Improved Services in Sudan – FISU. Hankkeessa vahvistetaan myös SMA:n kykyä tehdä mm. ilmastonmuutostutkimusta. Riskienhallinnalla ja ilmastonmuutokseen sopeutumalla voidaan kasvattavaa sietokykyä mahdollisille ilmaston ääri-ilmiöiden seurauksille. Säätekijöille altistumisen ja haavoittuvuuden alentaminen on tärkeä tekijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Säähän ja ilmastoon liittyviin riskeihin varautuminen vaatii myös Sudanissa lisämuutoksia olemassa oleviin teknisiin ja hallinnollisiin järjestelmiin.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Harri Pietarila, puh. (09)1929 5432 , harri.pietarila@fmi.fiMeteorologi Alessandro Chiariello, puh. (09) 1929 4137, alessandro.chiariello@fmi.fi