Tiedote 26.10.2017

Uusi pohjoismainen yhteistyö parantaa sääennusteita

Ilmatieteen laitos on alkanut tehdä säämallituotantoa yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa tarkempia sääennusteita ja antaa parempi käsitys ennusteiden epävarmuudesta.
MEPS sets

Ilmatieteen laitos on syyskuusta 2017 lähtien tehnyt operatiivista säämallituotantoa yhteistyössä Ruotsin ja Norjan ilmatieteen laitosten kanssa. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa, että Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmatieteen laitokset hyödyntävät sääennusteiden tekemisessä samaa HARMONIE-sääennustemalliin perustuvaa ennustejärjestelmää, kun ne aikaisemmin ovat käyttäneet erillisiä malleja. 

"Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmatieteen laitosten pitkä yhteistyö tiivistyy entisestään yhteisen säämallituotannon ansiosta", Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski sanoo. "Yhteinen tavoitteemme on tarjota yhä tarkempia sääennusteita asiakkaillemme kaikissa olosuhteissa, mikä edellyttää investointeja suurteholaskentaan. Yhteistyön keinoin pyrimme kustannustehokkuuteen niin investoinneissa kuin kehittämistyössäkin."

MetCoOp-hanke (Meteorological Co-operation on Operational Numerical Weather Prediction) yhdistää sääennustemallien kehittämisen ja operatiivisen sääennustetuotannon uudella tavalla. Tieteellisestä mallikehitysyhteistyöstä eri maiden kanssa Ilmatieteen laitoksella on pitkä kokemus, mutta uutta hankkeessa on erityisesti operatiivinen yhteistyö ja yhteinen malliennustetuotanto.

Operatiivinen säämallituotanto kattaa koko prosessin, jolla sääennusteita tehdään. Prosessi alkaa siitä, kun säähavainto syötetään tietojärjestelmään. Havaintoja hyödynnetään säämallin alkutilan määrityksessä, jonka jälkeen numeerinen säämalli tuottaa ennusteen. Ennusteajon data siirtyy tuotantoketjuun ja tietokantoihin ja lopulta meteorologeille sääennusteen tekemisen tueksi.

Pohjoismaisen yhteistyön puitteissa Ilmatieteen laitos on alkanut laskea MEPS-parvea (MetCoOp Enemble Prediction System), joka koostuu kymmenestä ennusteajosta aikaisemman yhden sijaan. Parvijärjestelmä on todennäköisyysennustejärjestelmä, jossa ajetaan samanaikaisesti useita toisistaan hieman poikkeavia ennusteita. Järjestelmä tuottaa ennusteen lisäksi arvion sen epävarmuudesta. Maat hyödyntävät omia laskentaresurssejaan ennusteparven yksittäisten jäsenten tuottamiseen ja kaikki data jaetaan osallistujien kesken.

Operatiivinen vetovastuu Suomelle

Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet yhteistä sääennustemallia vuodesta 2014 lähtien. Ilmatieteen laitos liittyi MetCoOp-yhteistyöhön tämän vuoden alussa ja yhteistuotantoon syyskuussa 2017.

"Tavoite on poistaa päällekkäistä työtä operatiivisella tasolla. Yhteistyön myötä pystymme hyödyntämään teknistä ja tieteellistä osaamistamme sekä laskentaresurssejamme tehokkaammin. Mallituotantoon saadaan myös mukaan uusia säätutka- ja satelliittihavaintoja, jotka parantavat ennusteiden laatua", kuvailee yksikön päällikkö Sami Niemelä Ilmatieteen laitokselta yhteistyön hyötyjä.

Hankkeella on kaksi vetäjää, joista operatiivisen puolen vastuu tulee Suomelle ensi vuoden alussa. Myös järjestelmän ympärivuorokautinen valvonta tulee Ilmatieteen laitokselle.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat käyttäisivät yhteistä operatiivista sääennustemallia vuonna 2022. Käynnissä oleva NORDNWP-projekti tähtää tähän tavoitteeseen.

Lisätietoja:

Sää ja turvallisuus -tulosalueen johtaja Jussi Kaurola, puh. 029 539 4181, jussi.kaurola@fmi.fiMeteorologinen tutkimus -yksikön päällikkö Sami Niemelä, puh. 029 539 4172, sami.niemela@fmi.fi