Tiedote 12.6.2023

RODEO-hanke käynnistynyt – arvokkaat meteorologiset tietoaineistot tulossa kaikkien saataville

RODEO-hanke tuottaa yhteiseurooppalaisen tietoinfrastruktuurin meteorologisten tietoaineistojen avoimeen jakamiseen.

Euroopan komissio antoi kesällä 2019 tarkistetun avointa dataa koskevan direktiivin (1024/2019/EU), jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa julkisen sektorin tietovarantojen avaamiseen liittyvää sääntelyä. Direktiivin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2023/138 määritellään arvokkaat tietoaineistot ja niiden tekniset vaatimukset. Yksi tietoaineisto koskee säätietoja.

Asetuksessa määritetään vaatimukset pintasäähavaintojen, ilmastoaikasarjojen, varoitusten, säätutkatietojen ja numeeristen säänennustusmallien tietoaineistoille. Aineistot tulee jakaa maksutta, avoimella lisenssillä koneellisesti luettavassa muodossa sovellusrajapintojen (Application Programming Interfaces, API) kautta ja useana kerralla ladattavana tiedostona FAIR-periaatteiden mukaisesti (hyödynnettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys). RODEO-hanke toteuttaa nämä vaatimukset avaamalla yhteistyökumppaneiden arvokkaat tietoaineistot kaikkien saataville. Hanketta yhteisrahoittavat EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) ja eurooppalainen meteorologian alan yhteistyöverkko EUMETNET. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat jäljempänä luetellut 11 eurooppalaista ilmatieteen laitosta, Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) ja EUMETNET. Hanke toteutetaan yhteistyössä aineistojen tuottajien ja käyttäjien kanssa. Ilmatieteen laitos johtaa RODEO-hanketta, mikä vahvistaa laitoksen aktiivista roolia kansainvälisessä meteorologian yhteisössä. Hankkeen myötä Ilmatieteen laitoksen oma Avoin data -palvelu kehittyy ja yhtenäistyy yhteiseurooppalaisen rajanpinnan kanssa, jota kautta myös muiden EU-maiden meteorologiset aineistot tulevat olemaan kaikkien avoimessa käytössä. Hanke tuo meteorologisia aineistoja tuottavien tahojen käyttöön avoimella lähdekoodilla tuotetut:

 • avoimen datan käyttöliittymän

 • API-sovellusrajapinnat säähavainto-, ilmasto- ja säätutkatietojen, varoitusten ja tekoälytietoaineistojen käyttöä varten

 • dataluettelon eri maiden aineistojen etsimiseksi

 • teknistä tukea käyttöliittymän ja sovellusrajapintojen käyttöönottoon

Kolmivuotinen hanke parantaa julkisen sektorin sääaineistojen käytettävyyttä mikä tulee edistämään yrittäjyyttä sekä uusien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittymistä. Merkittävästi kasvavat aineistomäärät tukevat lisäksi ilmastotutkimusta ja tiedon tuottamista päätöksenteon tueksi. Kokonaisuudessaan aineistojen laajempi saatavuus johtaa parempiin säävaroituksiin, -ennusteisiin ja -palveluihin, tukee sään kannalta kriittisiä aloja sekä edistää yhteiskunnan turvallisuutta.

Lisätietoja

RODEO-hankkeen verkkosivustolla rodeo-project.eu

RODEO-hankkeen projektipäällikkö Minna Huuskonen, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 5768

Hankkeen yhteistyökumppanit

 • Suomen Ilmatieteen laitos

 • Tanskan ilmatieteen laitos (Danmarks Meteorologiske Institut, DMI)

 • Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF)

 • Unkarin ilmatieteen laitos (Orszagos Meteorologiai Szolgalat, OMSZ)

 • Itävallan geologian, geofysiikan, ilmastotieteen ja ilmatieteen laitos (Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, GeoSphere Austria)

 • Alankomaiden ilmatieteen laitos (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Institutt, Royal Netherlands Meteorological Institute, KNMI)

 • Latvian ympäristö-, geologia- ja ilmatieteen laitos (Latvijas Vides, Geologijas un Meteorologijas Centrs Sia, LVGMC)

 • EUMETNET Groupement D’Interet Economique

 • Norjan ilmatieteen laitos (Meteorologisk Institutt, Met Norway)

 • Romanian ilmatieteen laitos (Administratia Nationala De Meteorologie R.A., ANM)

 • Islannin ilmatieteen laitos (Vedurstofa Islands, IMO)

 • Puolan ilmatieteen ja vesihuollon laitos (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, IMGW-PIB)

 • Belgian ilmatieteen laitos (Institut Royal Meteorologique de Belgique, IRM)

Avoin dataRODEOEUEUMETNET