Tiedote 14.8.2017

Uusi Tulanet-yhteenliittymä vahvistaa tutkimuslaitosten yhteistyötä

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE) yhdistyvät tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetiksi.
Kuva: Eija Vallinheimo

"Tutkimuslaitosten entisestään tiivistyvä yhteistyö vahvistaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kilpailukykyä sekä parantaa toiminnan tuottavuutta", toteaa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski, joka toimii tällä hetkellä Lynet-verkoston puheenjohtajana.

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet on yhteistyöelin, joka tuo esiin valtion eri tutkimuslaitosten näkökulmia tiede- ja tutkimuspoliittisissa asioissa. Sen tarkoituksena on edistää poikkitieteellistä tutkimusta ja vahvistaa päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. Lisäksi Tulanetin odotetaan edistävän yhteistyötä myös korkeakoulujen, elinkeinoelämän, valtion hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tulanet yhdistää kolmen nykyisen verkoston toiminnot: Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE). Yhdistymisellä on haluttu poistaa toimintojen päällekkäisyyksiä, tehostaa toimintaa ja vahvistaa hallinnon- ja toimialojen rajapinnoilla tehtävää yhteistyötä.

Tulanet-yhteenliittymän muodostavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus (STUK), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL).

Tulanetin toiminta käynnistyy virallisesti 1.1.2018. Käytännön tasolla yhteistyötä tehdään jo aktiivisesti.

Lisätietoja:

Nina Kukkurainen, viestintäjohtaja, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 2121