Tiedote 22.3.2017

Kuntien kannattaa arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä toimintakykynsä säilyttämiseksi

Sää- ja ilmastoriskit voivat toteutuessaan vahingoittaa kuntien toimintakykyä ja sen asukkaiden hyvinvointia. Siksi kunnissa kannattaa arvioida sää- ja ilmastoriskejä systemaattisesti. ELASTINEN-hanke on tehnyt aiheesta kunnille suunnatun tiiviin tietopaketin.
Photo: Jukka Salmi

Ilmastonmuutoksen myötä sää- ja ilmastoriskit muuttuvat, mutta niitä arvioidaan ja hallitaan systemaattisesti vain harvassa kunnassa. "Koska sää- ja ilmastoriskit voivat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia ja koska kuntien rooli niiden hallinnassa on niin keskeinen, halusimme antaa kunnille käytännön vinkkejä siitä, miksi ja miten riskejä tulisi arvioida ja hallita", kertoo Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen -hankkeen (ELASTINEN) projektipäällikkö Hilppa Gregow Ilmatieteen laitoksesta.

Julkaisussa on esitetty tiiviisti, miten sää- ja ilmastoriskien arviointiprosessin tulisi edetä ja mitä asioita siinä pitäisi tarkastella. Tarkasteluissa tulisi ottaa huomioon myös eri aikavälin seuraukset. Suomen ympäristökeskuksen professori Mikael Hildénin mukaan omassa kunnassa kannattaa pohtia myös sitä, miten muissa kunnissa ja muualla maailmalla toteutuvat riskit saattavat heijastua omaan kuntaan, sen asukkaisiin ja elinkeinonharjoittajiin.

"Tärkeintä on, että sää- ja ilmastoriskien hallinta otetaan osaksi kuntien normaalia kehittämistä ja suunnittelua ELASTINEN-hankkeessa koottujen hyvien käytäntöjen avulla. Ne auttavat mm. suuntaamaan oikein tärkeimpiä toimia riskien hallitsemiseksi", sanoo apulaisprofessori Sirkku Juhola Helsingin yliopistosta.

ELASTINEN-hankkeen tutkimustulosten mukaan sää- ja ilmastoriskeistä kunnille ongelmallisimpia ovat vahingot, jotka aiheutuvat sään ääri-ilmiöistä, kuten rankkasateista, myrskytuulista ja tulvista. Toteutuessaan sää- ja ilmastoriskeistä aiheutuvat vahingot voivat vaikuttaa asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin, omaisuuteen tai toimeentuloon. Ne voivat olla kuntien toimintakyvyn ja kunnissa toimivien yritysten toimintaedellytysten kannalta merkittäviä ja aiheuttaa vakavia seurauksia mm. kuntien talouteen ja palveluihin.

ELASTINEN-hankkeen toteuttivat Ilmatieteen laitos (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Gaia Consulting Oy. Hankkeessa selvitettiin sää- ja ilmastoriskien hallinnan tilaa Suomessa, arvioitiin riskienhallintakeinoja sekä eri toimijoiden roolia. Lisäksi tarkasteltiin, miten hallinnan kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan sekä miten riskienhallinta voidaan kääntää liiketoiminnaksi. Hankkeen tulosten perusteella annettiin suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia ja tunnistettiin toimien toteuttajatahoja.

ELASTINEN-hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

ELASTINEN-hankkeen raportit löytyvät hankkeen verkkosivuilta: http://ilmatieteenlaitos.fi/elastinen

Policy brief: Sää ja ilmastoriskit kuriin kunnissa riskien arvioinnilla ja hallinnalla: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=18801

Lisätietoja:

Projektipäällikkö: yksikönpäällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos, puh. 0295 393 510, hilppa.gregow@fmi.fi

Ilmastonmuutoksen heijastevaikutukset: professori Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 173, mikael.hilden@ymparisto.fi

Sopeutuminen kunnissa: apulaisprofessori Sirkku Juhola, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, puh. 029 415 7387, sirkku.juhola@helsinki.fi

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi