Tiedote 18.11.2014

Mereen ulottuvat mannerjäätiköt äärimmäisen herkkiä ilmaston vaihteluille

Seuraavan vuosisadan aikana mannerjäätiköt vaikuttavat merkittävästi merenpinnan nousuun sulaessaan ja jäälohkareiden irrotessa valtameriin.
Kuva: Panu Lahtinen

Merenpinnan nousu on yksi vakavimmista ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä. Seuraavan vuosisadan aikana mannerjäätiköt vaikuttavat merkittävästi merenpinnan nousuun sulaessaan ja jäälohkareiden irrotessa valtameriin.

Jäätiköistä irronneen jään määrää on vaikea arvioida tietokonesimulaatioiden avulla muun muassa jäätiköiden nopean ja epälineaarisen vaihtelun vuoksi. Jään irtoamisen vaihtelut ovat erityisen vaikeita ennustaa muuttuvassa ilmastossa. Vakaa simulaatio jään irtoamisesta jäätiköistä ja täten tarkemmat ennusteet merenpinnan noususta pysyvät yhtenä suurimmista haasteista varautumisessa lämpimämpään maapalloon.

"Tässä tutkimuksessa vertasimme laajoja havaintoja jäälohkareiden irtoamisesta Huippuvuorilla, Alaskassa, Grönlannissa sekä Etelämantereella teoreettiseen kehitykseen ja edistyneisiin tietokonesimulaatioihin", sanoo tohtori Jan Åström CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksesta.

"Tutkimuksessa selvisi, että jään irtoamistapausten yleisyys noudattaa yleismaailmallisia mittakaavalakeja. Tämä tarkoittaa, että jään irtoamistapausten todennäköisyys noudattaa tiettyä kaavaa huolimatta siitä, onko kyseessä pieni vai suuri tapaus."

Tutkimuksesta selviää myös, että jään irtoaminen on äärimmäisen herkkää ympäristölleen: pienikin muutos ilmastossa voi tarkoittaa joko hyvin vähäistä jään irtoamista tai kokonaisten jääkielekkeiden, eli mannerjäätikön meressä kelluvien ulokkeiden, täydellistä hajoamista.

Uusi näkemys jään irtoamisesta mannerjäätiköistä selittää havainnot jääkielekkeiden nopeasta romahtamisesta sekä meren rantaan ulottuvien jäätiköiden yhtäkkisestä vetääntymisestä polaarialueiden lämmetessä.

Kirjoittajien mukaan tutkimuksen tulokset ja teoreettinen viitekehys parantavat mahdollisuuksiamme ennustaa merenpinnan korkeuksia tulevaisuudessa.Suomalaisten, ruotsalaisten, amerikkalaisten ja kiinalaisten yhteistyönä tekemä tutkimus on juuri julkaistu Nature Geoscience -julkaisussa.

Lisätiedot:

Tutkija Martina Schäfer, tel. +358 50 383 9518, smartina.ac(at)gmx.de

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2290.html