Tiedote 19.12.2022

Liikenteen turvallisuus paranee 5G-verkon avulla – kehitettyjä palveluita demonstroitiin talvisissa olosuhteissa Sodankylässä

Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävässä projektissa siirryttiin teoriasta käytäntöön, kun kehitettyjä palveluita demonstroitiin talvisissa olosuhteissa Sodankylässä. Demopäivän aikana yleisölle esiteltiin erilaisia palvelukonsepteja, joiden tavoitteena on ehkäistä liikenneonnettomuuksia toimittamalla ajoneuvoille ajantasaisia sää- ja turvallisuustietoja 5G-verkossa.
Ajoneuvot matkalla testiradalle. Ensimmäisenä tielle esteeksi pysähtyvä ajoneuvo. Toisena Unikien ajoneuvo, jonka järjestelmät havainnoivat esteen automaattisesti ja varoittavat siitä. Jonon viimeisinä Ilmatieteen laitoksen ajoneuvot, jotka vastaanottavat varoituksen 5G-verkossa ja autojen välisessä ITS-G5-verkossa. Varoitus etenee vielä satelliittikommunikaatiolinkillä VTT:n ajoneuvolle kauempana. Kuva: Tarja Österberg.

5G-Safe-Plus-projektin demonstraatio toteutettiin Ilmatieteen laitoksen tiesääpalveluiden ja älyliikenteen testiradalla Sodankylässä 15. joulukuuta. Testiradalla on pysyvä tiesää- ja älyliikenneinfrastruktuuri, joka mahdollistaa palvelujen esittelyn todellista liikenneympäristöä vastaavissa olosuhteissa.

Demonstraatioissa esiteltiin hybridikommunikaation hyödyntämistä älyliikenteen palvelujen toimituksessa, reaaliaikaisia tiesääpalveluita, tienpitäjän talvikunnossapidon automatisointia, autonomisen liikenteen turvallisuuskriittisiä palveluita sekä älyliikenneympäristön tietoturvaratkaisuja.

”Demonstraatioiden läpivieminen haastavissa olosuhteissa, kovassa pakkasessa ja lumisateessa, kertovat osaltaan, että hankkeessa on onnistuttu olennaisimmassa”, kertoo tohtori Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitokselta.

Demonstraatioissa esiteltiin tieturvallisuuspalveluja niin tienpitäjän kuin loppukäyttäjänkin näkökulmasta

Demonstraatiossa esiteltiin viisi erilaista 5G-verkon mahdollistamaa älyliikenteen palvelukonseptia sekä niiden teknisiä mahdollistajia.

Hybridikommunikaatiodemon tavoitteena oli varoittaa yllättävästä esteestä tiellä kaikkia lähestyviä ajoneuvoja, mahdollisimman nopeasti ja kaikkia käytettävissä olevia älyliikenteen kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen. Varoitus esteestä saavutti niin 5G-verkkoa, lyhyen kantaman ITS-G5-verkkoa kuin satelliittikommunikaatioitakin käyttävät ajoneuvot. Ajoneuvojen liikkeitä ja vastaanottamia varoituksia visualisoitiin Sitowisen toteuttamassa testiradan digikaksosessa.

Tiesääpalveluiden reaaliaikaista välittämistä demonstroitiin skenaariossa, jossa varoitus jäisen liukkaasta tiestä tuotettiin niin tiehen upotetun anturin havaintotietona, tiesääaseman sensoridatan pohjalta kuin suoraan ajoneuvosta tehdyn mobiilihavainnon pohjalta. Kaikki varoitukset välittyivät viiveettä loppukäyttäjille.

Tienpitäjän talvikunnossapitoa helpottavia ratkaisuja esiteltiin useassa eri toimintaskenaariossa. Ajonaikainen tieto suoraan ajoneuvoista tienpitäjälle, tienvarsiasemien ja kunnossapitoajoneuvojen reaaliaikaisen tiedon yhdistäminen sekä ajoneuvokameradatan hyödyntäminen kunnossapidon välineenä tarjoavat kokonaan uudenlaisia työkaluja älykkääseen tienpitämiseen.

Automaattisten ajoneuvojen turvallisuuskriittisiä palveluja demonstroitiin skenaariossa, jossa tienvarsiyksikkö tunnisti tien reunassa olleen jalankulkijan kamera- ja LiDAR-antureilla. Varoitus jalankulkijasta toimitettiin 5G-verkossa olleen reunalaskentapalvelimen välittämänä VTT:n robottiautolle sekä vastakkaiseen suuntaan kulkeneelle, tietoliikenneyhteyksillä varustetulle moottoripyörälle. Robottiauto ja moottoripyörä kommunikoivat lisäksi keskenään turvallisesta jalankulkijan ohituksesta 5G-yhteyden kautta.

Päivän lopuksi Wedge Networks Kanadasta esitteli tietoturvaratkaisunsa hyödyntämistä älyliikenteeseen liittyvien tietoturvariskien minimoinnissa.

”Kaikki skenaariot saatiin esitettyä onnistuneesti paikalla olleelle yleisölle. Demonstraatiot havainnollistivat konkreettisesti 5G:n ja muiden tietoliikenneteknologioiden, reunalaskennan sekä erilaisten anturointiratkaisujen hyötyjä uusien, tieturvallisuutta parantavien digitaalisten palvelujen mahdollistajana”, kertoo tohtori Tiia Ojanperä VTT:ltä.

Lisätietoja:

Pekka Eloranta, johtava konsultti, Sitowise Oy, p. 040 5050 1818, pekka.eloranta@sitowise.com

TkT Tiia Ojanperä, johtava tutkija, VTT, p. 040 758 3526, tiia.ojanpera@vtt.fi

TkT Timo Sukuvaara, vanhempi tutkija, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteen laitos, p. 040 529 4977, timo.sukuvaara@fmi.fi

Iiro Salkari, Portfoliojohtaja, Sää- ja ympäristöliiketoiminta, Vaisala Oyj, p. 040 525 4771, iiro.salkari@vaisala.com

TkL Oiva Huuskonen, Kunnossapidon kehittämispäällikkö, Destia Oy, p. 040 5671 296, oiva.huuskonen@destia.fi

Vuosina 2019–2023 toteutettava 5G-Safe-Plus-projekti on osa kansainvälistä Eureka Celtic Next -hanketta. Projektissa on mukana laaja osaajien verkosto niin kotimaisia kuin kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Lisää aiheesta:

Ajoneuvon sisällä näkyy näytöllä varoitus liukkaasta tiestä.
Liukkausvaroitus on saapunut Vaisalan tiesääasemalta testiajoneuvoon, kuljettaja ajaa varovasti. Kuva: Tarja Österberg.
Tietokoneen näytöllä näkyy testirata ilmakuvassa, ajoneuvojen sijainnit ja varoitukset.
Sitowisen toteuttamassa testiradan digikaksosessa pystyttiin seuraamaan demonstraatioajoneuvojen liikkumista testiradalla, samoin kuin erilaisten varoitusten ilmaantumista. Kuva: Tarja Österberg.

TutkimusLiikenneAjoneuvot5G