Tiedote 22.1.2024

Tutkimus: Jääluokka ei lisää kaikkien laivojen polttoaineenkulutusta

Jääluokitetut laivat eivät välttämättä kuluta enempää polttoainetta kuin laivat, joilla ei ole jääluokitusta. Näin todetaan tuoreessa Ilmatieteen laitoksen laivapäästöjen mallinnustyöryhmän toteuttamassa tutkimuksessa, joka julkaistiin Transport Policy -lehdessä.
Kuva: Shutterstock

Jääluokka vaaditaan laivalta, joka kulkee jääolosuhteissa. Jääluokka edellyttää tyypillisesti vahvempaa runkoa ja monesti suurempaa konetehoa. Tutkimuksessa vertailtiin tilastotieteellisin menetelmin vuosina 2018–2022 Euroopan unionin liikenteessä olleita jääluokitettuja ja -luokittamattomia aluksia.

Jääluokitettujen kappaletavaraa tai kuivarahtia kuljettavien pienten rahtilaivojen vuoden keskikulutus oli tutkimuksen perusteella 6–7 % suurempi kuin vastaavien jääluokittamattomien laivojen. Toisaalta jääluokitettujen matkustajia ja kumipyörillä kulkevaa lastia kuljettavien ropax-alusten vuoden keskikulutus oli 14–16 % pienempi kuin vastaavien jääluokittamattomien laivojen. Polttoaineiden vuoden keskikulutusta vertaillessa otettiin huomioon laivojen koko, ikä sekä keskinopeus.

Lähes puolet jäälaivoista ei kulje jäissä

Tutkimuksessa havaittiin, että jääluokitettujen laivojen rungoilla on keskimäärin 11 % enemmän massaa, laivoilla on 13 % enemmän pääkonetehoa ja niiden lastinkantokyky on 13 % pienempi kuin laivojen, joilla ei ole jääluokkaa. Nämä ovat kuitenkin keskiarvoja, ja laivatyyppien kesken havaittiin suuria eroja sekä päinvastaisia tuloksia.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että lähes puolet (47 %) jääluokitetuista laivoista ei kulkenut jäissä tutkimusaikana.

Meriliikenne liitettiin vuoden 2024 alusta osaksi Euroopan unionin päästökauppaa. Jääluokitettuja laivoja koskee vuoteen 2030 asti poikkeus, joka antaa laivoille, joilla on IA Super -, IA- tai näitä vastaava jääluokka, mahdollisuuden hankkia 5 % vähemmän tarvittavia päästöoikeuksia. Poikkeusta on perusteltu kyseisten laivojen suuremmalla polttoaineenkulutuksella myös avovedessä. Tutkimuksen perusteella tämä ei välttämättä pidä paikkaansa kaikilla alustyypeillä.

Lisätietoja:  

merikapteeni, tutkija Mikko Heikkilä, Ilmatieteen laitos, p. 050 911 0510, mikko.heikkila@fmi.fi

Tieteellinen artikkeli on saatavilla Transport Policy -lehdessä

Viite: Mikko Heikkilä, Tiia Grönholm, Elisa Majamäki, Jukka-Pekka Jalkanen, Effect of ice class to vessel fuel consumption based on real-life MRV data, Transport Policy, Volume 148, 2024, Pages 168-180, ISSN 0967-070X, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2024.01.014.

TutkimusMeriJääMeriliikenneLaiva