Tiedote 20.9.2022

Ilmastolle tärkeän maaperän hiilen laskenta tarkentui

Ilmatieteen laitoksen tuottamalla maaperän hiilimalli Yassolla on monia merkittäviä sovelluksia ilmastotyössä Suomessa ja ulkomailla. Yasso-mallia käytetään kasvihuonekaasujen inventaarioihin ja tulevaisuuden skenaarioihin sekä erilaisten toimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Yasso-malliin tehdyt uudet laajennukset parantavat tulosten luotettavuutta ja lisäävät mallin käyttömahdollisuuksia.
Yasso-mallia käytetään maaperän hiilipäästöjen ja -nielujen laskentaan, globaaleissa ilmastonmuutosennusteissa sekä metsien ja peltojen käsittelyvaihtoehtojen ilmastovaikutusten arviointiin. Kuva: thakala / stock.adobe.com

Ilmatieteen laitos kehittää Yasso-mallia jatkuvasti yhteistyökumppaneidensa kanssa. Nyt julkaistut laajennukset parantavat tulosten luotettavuutta mallin sovelluskohteissa ja laventavat mallin käyttömahdollisuuksia tieteellisessä tutkimustyössä.

Uudet laajennukset ovat:

  • parannettu Yasso20-malliversio

  • graafinen käyttöliittymä Yasso07-, Yasso15- ja Yasso20-malleille

  • hiili-13-isotoopin kierron kuvaus

  • sienijuurten vaikutus maaperän hiilenkiertoon.

Laajennusten kaikki materiaali on vapaasti saatavissa Ilmatieteen laitoksen verkkosivustolla (englanniksi).

Yasso-malli on laajassa kansainvälisessä käytössä

Useat maat käyttävät Yasso-mallia maaperän hiilipäästöjen ja -nielujen laskentaan kasvihuonekaasujen inventaarioissaan. Nämä inventaariot ovat ilmastopolitiikan oleellisimpia tietolähteitä.

Yasso-mallia käytetään myös globaaleissa ilmastonmuutosennusteissa sekä metsien ja peltojen käsittelyvaihtoehtojen ilmastovaikutusten arvioinneissa. Yasso on saksalaisen Max Planck -instituutin ilmastojärjestelmämallin ja monen muun laskentamallin maaperää kuvaava osa.

Yasso-mallia on käytetty noin 200 tutkimusartikkelissa eri puolilla maapalloa.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Toni Viskari, Ilmatieteen laitos, p. 050 351 1524, toni.viskari@fmi.fi

Tutkimusprofessori Jari Liski, Ilmatieteen laitos, p. 040 748 5088, jari.liski@fmi.fi

Tutkimuskoordinaattori Åsa Stam, Ilmatieteen laitos, p. 050 531 3477, asa.stam@fmi.fi

Laajennusten kuvaukset:

Viskari, T., Pusa, J., Fer, I., Repo, A., Vira, J., and Liski, J. 2022 Calibrating the soil organic carbon model Yasso20 with multiple datasets, Geosci. Model Dev., 15, 1735–1752. https://doi.org/10.5194/gmd-15-1735-2022

Mäkelä, J., Arppe, L., Fritze, H., Heinonsalo, J., Karhu, K., Liski, J., Oinonen, M., Straková, P., and Viskari, T. 2022. Implementation and initial calibration of carbon-13 soil organic matter decomposition in Yasso model, Biogeosciences, 19, 4305–4313. https://doi.org/10.5194/bg-19-4305-2022

Huang, W., van Bodegom, P.M., Viskari, T., Liski, J., and Soudzilovskaia, N.A. 2022. Implementation of mycorrhizal mechanisms into soil carbon model improves the prediction of long-term processes of plant litter decomposition. Biogeosciences, 19, 1469–1490. https://doi.org/10.5194/bg-19-1469-2022

Huang, W., van Bodegom, P.M., Declerck, S., Heinonsalo, J., Cosme, M., Viskari, T., Liski, J. & Soudzilovskaia, N.A. 2022. Mycelium chemistry differs markedly between ectomycorrhizal and arbuscular mycorrhizal fungi. Commun Biol 5, 398. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03341-9

TiedeuutinenIlmastoKasvihuonekaasu