Tiedote 8.11.2016

Ilmatieteen laitos julkaisee ohjelmistojaan avoimena lähdekoodina

Ilmatieteen laitos julkaisee säädatan ja -tuotteiden jakeluun käytettävän SmartMet Server -palvelinohjelmiston lähdekoodin tämän vuoden aikana. Kyseinen ohjelmisto on käytössä Ilmatieteen laitoksen asiakaspalveluiden sekä julkisten verkkosivujen ja mobiilisovellusten taustalla sekä avoimen datan jakelussa.

Ilmatieteen laitoksella on lukuisia ohjelmistoja, joita käytetään sää- ja ympäristötiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja jakeluun. Parhaillaan käynnissä olevassa selvitystyössä tutkitaan kaikkien laitoksella kehitettyjen ohjelmistojen avaamismahdollisuudet. Ohjelmistojen julkaisupäätökseen vaikuttavat muun muassa ohjelmistojen irroitettavuus omaksi kokonaisuudekseen sekä niiden potentiaalinen hyöty käyttäjä- ja kehittäjäyhteisölle.

"Julkaistavien ohjelmistojen laajuus tulee olemaan kansainvälisesti merkittävä. Ohjelmistojen julkaisemisella avoimena lähdekoodina pyritään lisäämään avoimen sää- ja ilmastodatan hyödynnettävyyttä sekä tehostamaan ohjelmistojen käyttöä ja kehitystä. Hyötyjä odotetaan myös käyttäjä- ja kehittäjäyhteisön syntymisestä", toteaa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski. Ilmatieteen laitoksen avoimella lähdekoodilla tuetaan tutkimusprojekteja, kansainvälistä yhteistyötä, kehitysyhteistyötä ja suomalaista yritystoimintaa. Potentiaalisia käyttäjiä ja kehittäjiä ovat muut ilmatieteen laitokset, alan yritykset ja yksityiset kehittäjät.

Ilmatieteen laitoksen ohjelmistot julkaistaan pääsääntöisesti MIT-lisenssillä, joka asettaa hyvin vähän rajoituksia ohjelmiston käytölle. MIT-lisenssi sallii lähdekoodin käytön myös osana suljettuja ohjelmistoja kunhan alkuperäinen lisenssi toimitetaan ohjelmiston mukana. Julkaistavien ohjelmistojen lisenssi harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.

Ohjelmistot julkaistaan GitHub-verkkopalvelussa, joka on yksi maailman suurimmista lähdekoodi-verkkopalveluista.

Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan ohjelmistoa, jota käyttäjä voi vapaasti hyödyntää, muokata sekä jaella uudestaan.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Roope Tervo puh. 029 539 3651 roope.tervo@fmi.fi

Johtaja Jussi Kaurola puh. 029 539 4181 jussi.kaurola@fmi.fi

http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-lahdekoodi

MIT-lisenssi

GitHub