Tiedote 6.5.2014

Tutkimus: Säärintamat voivat aiheuttaa äkillisiä vedenkorkeusvaihteluita Suomen rannikolla

Meteotsunamiksi kutsuttu ilmiö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita rannikkoliikenteessä.

Suomen rannikolla on viime kesinä havaittu poikkeuksellisen rajuja meriveden korkeusvaihteluja ukkos- ja puuskarintamien yhteydessä. Poikkeuksellisista vedenkorkeusvaihteluista saatiin useita silminnäkijähavaintoja eri puolilta Suomen rannikkoa vuosina 2010 ja 2011. Tyypillisesti vesi nousi ja laski useita kertoja 5–15 minuutin välein korkeusvaihtelun ollessa jopa metrin. Tavallinen havaintopaikka oli saaristossa sijaitseva matala, kapea salmi.

Ilmatieteen laitoksen hiljattain julkaistussa tutkimuksessa osoitetaan, että havaitut vedenkorkeusheilahtelut olivat pieniä meteotsunameja, sääilmiöiden mereen synnyttämiä pitkiä ja nopeita aaltoja. Ilmiö syntyy, kun sopivalla nopeudella meren yli liikkuva säärintama voimistaa mereen synnyttämäänsä aaltoa. Maanjäristysten aiheuttamista tsunameista ne erovat vain syntytavaltaan. Ilmiö on Suomen rannikolla harvinainen ja huonosti tunnettu. Vastaavia havaintoja ei ole raportoitu vuosikymmeniin, ja edellinen tieteellinen tutkimus Suomen rannikon meteotsunameista on vuodelta 1926. Sen sijaan esimerkiksi tietyissä Välimeren satamissa ilmiö esiintyy melko säännöllisesti vuosittain, ja suurimmat aallot ovat olleet kuusi metriä korkeita.

Ilmiöön liittyy hyppäys ilmanpaineessa

Tutkimuksessa hyödynnettiin mareografien vedenkorkeusmittauksia, rannikkoasemien ilmanpaineha-vaintoja ja tutkakuvia. Kaikkiin tapauksiin liittyi rannikkoasemilla havaittu pieni mutta nopea ilmanpaineen hyppäys. Kaksi tapauksista oli Suomenlahden yli etelästä saapuneiden säärintamien aiheuttamia, kaksi liittyi Pohjanlahdella rannikon suuntaisesti liikkuneisiin rintamiin.

Meteotsunami syntyy, kun pienialainen ilmanpaineen häiriö, esimerkiksi ukkosmyrsky, liikkuu meren yllä samalla nopeudella kuin millä meren aalto pystyy etenemään. Tällöin energiaa siirtyy ilmakehästä mereen ja aallon korkeus kasvaa. Rannikon muoto joko voimistaa tai vaimentaa saapuvaa tsunamiaaltoa. Sen vuoksi ilmiö on huomiota herättävä vain yksittäisissä paikoissa, ei koko rannikolla.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia nopeista vedenkorkeuden vaihteluista silloin, kun olosuhteet ovat suotuisat meteotsunamien syntymiselle. Kyseessä ei ole uusi varoitustyyppi, vaan kohonnut meteotsunamiriski voidaan huomioida muiden varoitusten yhteydessä. Meteotsunami on kuitenkin hyvin harvinainen ja nopea ilmiö, joka on vaikea ennustaa.

Havaintoja äkillisistä meriveden korkeusvaihteluista voi ilmoittaa Ilmatieteen laitoksen Merentutkimus-yksikköön, sähköposti vedenkorkeus@fmi.fi tai puh. 029 539 6436.

Suomen rannikolla 8. elokuuta 2010 havaitun meteotsunamin aiheutti etelästä Suomenlahden yli liikkunut rintama

Lisätietoja:

tutkija Hilkka Pellikka, hilkka.pellikka@fmi.fi, puh. 050 380 2649tutkimusprofessori Kimmo Kahma, kimmo.kahma@fmi.fi, puh. 040 721 5955

Viite: Pellikka H., Rauhala J., Kahma K.K., Boman H., Stipa T., Kangas A. (2014): Recent observations of meteotsunamis on the Finnish coast. Natural Hazards, in press, http://dx.doi.org/10.1007/s11069-014-1150-3