Tiedote 4.11.2022

Arktisen merijään vuosittainen minimi ohitettu – tänä vuonna jääpeitteen laajuus oli tavanomainen, mutta jää nuorenee

Arktisen merijään pienin laajuus saavutettiin tänä vuonna 18. syyskuuta, jolloin jään peittämä ala oli 4,68 miljoonaa neliökilometriä. Se on kymmenenneksi pienin mittaushistoriassa. Viimeiset kuusitoista vuotta ovat olleet mittaushistorian vähäjäisimpiä, mutta niiden joukossa kulunut vuosi ei ole poikkeuksellinen.
Kuva: mrallen / stock.adobe.com

Tämän vuoden minimilaajuus oli vain hieman vähemmän kuin viime vuonna, mutta selvästi suurempi kuin vuoden 2012 pienin mitattu laajuus 3,41 miljoonaa neliökilometriä. Myös vuoden suurin laajuus oli mittaushistorian kymmenenneksi pienin: 14,88 miljoonaa neliökilometriä.

Arktisen merijään laajuus vaihtelee huomattavasti vuoden aikana: se on tavallisesti suurimmillaan huhtikuussa ja pienimmillään syyskuussa. Normaaliin ilmastolliseen vaihteluun kuuluvat erot yksittäisten vuosien välillä.

Syyskuun keskimääräinen jään laajuus on hyvä indikaattori ilmastonmuutoksesta arktisella alueella. Talvikaudella merijää voi hetkellisesti peittää laajojakin alueita, jolloin pinta-ala kuvaa enemmänkin säätilasta johtuvaa kuin ilmastollista vaihtelua. Syyskuussa havaittava vuotuinen jään laajuuden minimi riippuu hyvin paljon jään paksuudesta, joka taas riippuu sekä talven ankaruudesta että kesäkauden sulamisen voimakkuudesta.

Jään laajuuden vuosittainen vaihtelu on voimistunut

Arktisen merijään laajuus voidaan mitata luotettavasti määrittämällä satelliittikuvista jään osuus niiden kuvaamalta alalta. Jään laajuuteen lasketaan kuvat, joissa jään osuus on yli 15 %. Merijään laajuutta on voitu tarkkailla satelliiteilla yhtäjaksoisesti vuodesta 1979 alkaen. Havainnot osoittavat, että talvikauden jään kasvaminen on heikentynyt ja kesäkauden sulaminen on voimistunut.

”Satelliitista mitattu arktisen merijään huhtikuun laajuus on pienentynyt vuosikymmenessä keskimäärin 2,6 % ja syyskuun laajuus jopa 13 %, ollen nyt noin puolet vuoden 1979 laajuudesta. Jään laajuuden vuosittainen vaihtelu on siis voimistunut”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Jaakko Seppänen.

Arktisen merijään paksuutta on mitattu satelliiteista yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 alkaen. Vanhemmat paksuusmittaukset ovat joko katkonaisia tai paikallisesti jäältä tai sen alta tehtyjä. Paksuusmittausten avulla saadaan tarkempaa tietoa jään tilavuudesta ja monivuotisen jään kehityksestä.

Kokonaismäärän lisäksi paksuusmittaukset paljastavat myös vuosittaisen vaihtelun eri osissa napajäätä: esimerkiksi Grönlannin ja Kanadan pohjoispuolella jää on tänäkin vuonna jopa metrin kymmenen vuoden keskiarvoa ohuempaa. Pysyvästi jäisten alueiden ohentumisen myötä jää onkin viimeisten kymmenen vuoden aikana edelleen nuortunut ja samalla haurastunut.

Lisätietoja:

Tutkija Jaakko Seppänen, Ilmatieteen laitos, jaakko.seppanen@fmi.fi, puh. 050 513 1711

Kuvaaja näyttää arktisen merijään keskimääräisen laajuuden huhtikuussa ja syyskuussa vuosina 1979–2022 miljoonina neliökilometreinä. Sekä huhtikuussa että syyskuussa laajuudessa on havaittavissa laskeva trendi.
Arktisen merijään keskimääräinen laajuus syyskuussa 1979–2022. Datalähde: National Snow and Ice Data Center.
Karttakuva näyttää, että jään paksuus on suurelta osin keskimääräistä pienempi, enimmillään reilun metrin verran esimerkiksi Grönlannin ja Kanadan pohjoispuolella. Osassa alueita jään paksuus on keskimääräistä paksumpi, enimmillään 0,9 metriä.
Jään paksuus 23.–29.10.2022 verrattuna keskimääräiseen paksuuteen 2011–2021 Cryosat 2- ja SMOS-satelliittien mittauksista. Alfred Wegener -instituutti ja Ilmatieteen laitos. Datalähde: ESA ja Alfred Wegener -instituutti.

TutkimusMeriIlmastoArktinen merijää