Tiedote 8.6.2016

Pitkäaikaisen kehitysyhteistyön jatkohanke Nepalissa päättyi menestyksekkäästi

Ilmatieteen laitoksen toinen kehitysyhteistyöhanke (FNEP2, 2013–2016) Nepalin kansallisen sääpalvelun kanssa kehittyneiden sää- ja ilmastopalveluiden tuottamiseksi saatiin menestyksekkäästi päätökseen toukokuussa.

Ilmatieteen laitoksen pitkäaikainen hedelmällinen yhteistyö Nepalin kansallisen sääpalvelun (Department of Hydrology and Meteorology in Nepal, DHM) kanssa sai uuden virstanpylvään toisen menestyksekkäästi läpiviedyn projektin (FNEP2, 2013–2016) loppuseminaarin merkeissä Katmandussa toukokuussa. Suomen Ulkoasiainministeriön Instituutioiden välisen yhteistyön instrumentin (IKI) rahoittama FNEP2-projekti oli jatkoa FNEP1-projektille, joka toteutettiin vuosina 2010–2012. Projektien tavoitteena oli parantaa Nepalin varautumista sään aiheuttamiin luonnonkatastrofeihin, Nepalin paikallisen sääpalvelun palvelukehitystä ja henkilöstöosaamista, sekä sääpalvelun näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämistä kokonaisvaltaisesti tukemalla.

FNEP2-projektissa jatkettiin FNEP1-projektissa saavutetuista tuloksista, jatkaen meteorologisen tiedonkeruun ja laadunvalvonnan kehitystyötä ja kouluttaen henkilöstöä kaikilla meteorologian eri osa-alueilla. Projektin myötä DHM:lle toteutettiin myös uusia sää- ja ilmastopalveluita laitoksen sääpäivystystä ja ilmastotutkimusta kehittämällä. DHM:n pitkäjänteistä palvelukehitystä tukemaan tuotettiin lisäksi useiden eri aihepiirien kehityssuunnitelmia ja tuotantoprosessikuvauksia. Myös suomalaista teknologiaa vietiin paikan päälle Vaisalan säähavaintoantureiden muodossa.  

Nepal haavoittuvainen ilmastonmuutoksen vaikutuksille

Nepal on useiden selvitysten perusteella erittäin haavoittuvainen ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Luonnonilmiöihin liittyvät katastrofit vaativat keskimäärin 950 ihmisen hengen ja aiheuttavat noin 11,4 miljoonan euron vuosittaiset vahingot. Laadukkailla sää- ja ilmastopalveluilla voidaan hallita entistä tehokkaammin ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden taloudellisia ja inhimillisiä haittavaikutuksia. FNEP1-projektissa toteutettu sosioekonominen tutkimus puhuu sekin puolestaan: jokainen Nepalin sää- ja ilmastopalveluihin sijoitettu euro tuottaa 6-11 euroa hyötyä yhteiskunnan toiminnoille investoinnin aikaansaaman paremman varautumisen kautta.

FNEP2 toteutettiin koulutusten, työpajojen ja tutustumiskäyntien muodossa sekä Nepalissa että Suomessa. Hankkeessa tehtiin läheistä yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen Bhutanin vastaavan IKI-projektin sekä Maailmanpankin rahoittaman Nepalin hydrometeorologisia palveluja laajasti uudistavan PPCR-BRCH -projektin kanssa.

- Projektin tuloksista voidaan nostaa esille esimerkiksi operatiivisesti Nepalissa tällä hetkellä pyörivä aiempaa tarkempi ja monipuolisempi 72 tunnin numeerinen sääennuste lopputuotteineen, joka tukee sääpalvelussa työskentelevien meteorologien työnkuvaa, tai ilmastoseurantaan luodut operatiiviset työkalut, joita hyödyntäen nepalilaiset kykenevät tekemään lämpötila- ja sadeseurantaa, ja jonka avulla he projektin yhteydessä tuottivat maalleen tieteellisen artikkelin muodossa aiempaa tarkemman alueellisen ilmastoluokittelun. Myös FNEP1-projektissa toteutettu uusi meteorologisen datan tiedonkeruu- ja laadunvalvontajärjestelmä sai useita laajennuksia ja uusia ominaisuuksia. DHM on viime ajat ollut suurten muutosten äärellä, Maailmanpankin laajan projektin modernisoidessa sen kaikki toiminnot jo seuraavan muutaman vuoden aikana. FNEP2-projekti tuki aktiviteeteillaan suoraan DHM:n moninaista kehitystä ja sen tulevaisuuden kehitystavoitteita, ja useat tulevat toiminnot tullaan rakentamaan suoraan FNEP-projektien menestyksekkäiden tuotosten päälle, esimerkkinä nykyinen FNEP-tiedonkeruujärjestelmä joka tulee toimimaan pohjana myös Maailmanpankin projektissa toteutettaville laajoille tietojärjestelmille, kertoo projektipäällikkönä toiminut Herman Böök.

IKI-projektit tuloksellisia ja kustannustehokkaita

IKI edistää suomalaisten ja kumppanimaiden valtiollisten toimijoiden välistä suoraa yhteistyötä, joka tähtää kehitysmaiden valtion virastojen ja laitosten osaamisen vahvistamiseen. Projekteissa painotetaan suomalaisten organisaatioiden vahvan osaamisen ja hyvien toimintatapojen vientiä kumppanimaihin. Puolen miljoonan euron kokoluokan ruohonjuuritason projektit ovat tuloksellisia ja kustannustehokkaita, ja ne saavat usein positiivista palautetta partnerimaista. Näin on myös FNEP2:n osalta, jonka loppuseminaarissa tunnustettiin projektin vahva lisäarvo DHM:n toimintojen kehityksessä, ja toivottiin yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:        

Projektipäällikkö Herman Böök, puh. 050 347 9488, herman.book@fmi.fi                              

Yksikön päällikkö Harri Pietarila, puh. 050 337 8224, harri.pietarila@fmi.fi

IKI-instrumentti: http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49356&culture=fi-FI&contentlan=1