Tiedote 28.1.2014

Arktisen tutkimuksen viikko korostaa ympäristön seurannan tärkeyttä

Arktisen tutkimuksen viikko 5.-11.4. kiinnittää huomiota arktisen alueen muuttuvaan tulevaisuuteen.
Kuva: Timo Lindholm

Arktisen tutkimuksen viikko huhtikuun alussa (5.-11.4) kiinnittää huomiota arktisen alueen muuttuvaan tulevaisuuteen ja ympäristön seurannan tärkeyteen.

Arktiset alueet ovat kansainvälisen taloudellisen, poliittisen ja  tieteellisen mielenkiinnon kohteina. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen lisääntynyt hyödyntäminen kasvattavat myös ympäristöriskejä arktisella alueella. Tästä syystä arktisen ympäristön monitorointi ja tutkimus siellä tapahtuvien muutosten ymmärtämiseksi on tärkeää. Konferenssin aiheena onkin, miten turvata arktisen ympäristön vakaus ja kestävyys ilmastonmuutoksen ja alueen luonnonvarojen taloudellisen hyödyntämisen paineissa.Kokouksessa laaditaan myös kansainvälistä strategiaa monitieteellisten, luotettavien ja kustannustehokkaiden arktisen mittauskampanjoiden edistämiseksi.

Konferensssi ensimmäistä kertaa Suomessa

Arktisten alojen konferenssi 'The Arctic Science Summit Week' (ASSW 2014) ja 'The Second Arctic Observing Summit' (AOS-2) järjestetään keväällä ensimmäistä kertaa Suomessa. Arctic Science Summit Week on kansainvälisten tiedejärjestöjen arktisen tutkimuksen suunnittelu- ja yhteistyökokous, joka on järjestetty vuosittain eri maissa jo 20 vuoden ajan. Arktisen tutkimuksen viikko on suunnattu kaikille arktista tutkimusta tekeville ja siitä kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille, yrityksille ja tiedepolitiikan vaikuttajille.Arctic Observing Summit on joka toinen vuosi järjestettävä kokous, joka edistää arktisen ympäristön tilan pitkäkestoista tieteellistä mittaamista ja seurantaa.

Viikko kokoaa Ilmatieteen laitokselle ja Helsingin yliopistolle noin 300 alan tutkijaa ja tiedepolitiikan edustajaa kaikista arktisiin toimiin osallistuvista maista. Suomella on arktisen tutkimuksen viikolla erinomainen tilaisuus edistää Suomen uutta arktista strategiaa ja sen toimeenpanoa kansainvälisessä yhteistyössä. Konferenssiviikon aikana käynnistetään kolmannen kansainvälisen arktisen tutkimuksen suunnittelukonferenssin (3rd International Conference on Arctic Research Planning, ICARPIII) valmistelu.

Korkeatasoinen paneelikeskustelu päättää viikon

ASSW viikon viimeisenä päivän järjestetään Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa korkeatasoinen paneelikeskustelu arktisen tutkimuksen ongelmista ja mahdollisuuksista. Keskustelussa mukana arktisten maiden poliittista johtoa ja alan huippututkijoita.

Arktisen tutkimuksen viikon pääjärjestäjinä toimivat Ilmatieteen laitos ja Oulun yliopiston Thule-instituutti sekä useat arktista tutkimusta tekevät suomalaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Lisätietoja:

ASSW2014-kokouksen sivut: www.assw2014.fi

Ilmatieteen laitosRyhmäpäällikkö Kirsti Kauristie, puh. 050 597 8874, kirsti.kauristie@fmi.fi

Thule-instituutti: http://www.oulu.fi/thule/