Tiedote 30.12.2010

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen edellisiä lämpimämpi

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen 2001–2010 oli koko maassa edellisiä vuosikymmeniä lämpimämpi, vaikka vuosi 2010 jää pitkänajan keskiarvoa kylmemmäksi.
Kuva: Pentti Sormunen

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen (2001–2010) on Suomen 1840-luvulta alkavan lämpötilanmittaushistorian lämpimin vuosikymmen. Viimeisen kymmenen vuoden lämpötilan keskiarvo Suomessa on yli 0,3 astetta korkeampi kuin 1930-luku, joka on seuraavaksi lämpimin.

Menneen vuosikymmenen keskilämpötilan poikkeama vertailukauden 1971–2000 keskilämpötilasta oli suurempi maan pohjois- kuin eteläosassa. Suuressa osassa maata keskilämpötila oli 0,5-1 astetta korkeampi kuin vertailukaudella. Lapissa keskilämpötila oli monin paikoin 1-1,5 astetta korkeampi kuin vertailukaudella.

Talvet lämminneet vuodenajoista eniten

Kun tarkastellaan 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmentä vuodenajoittain, se sijoittuu 160 vuoden jaksolla kaikkina vuodenaikoina kahden lämpimimmän vuosikymmenen joukkoon.

Verrattaessa vuosikymmentä vuosina 1971–2000 vallinneeseen ilmastoon, poikkeama oli suurin talvien eli joulu-helmikuiden keskilämpötiloissa. Talvien 2001–2010 keskilämpötila oli Lapissa jopa yli 1,5 astetta tavanomaista korkeampi. Muuallakin maassa poikkeama oli 0,5–1,5 astetta. Varsinkin vuosina 2006–2009 talvet olivat tavanomaista leudompia ja talvi 2007–2008 oli koko Suomen mittaushistorian leudoin. Kuluneella vuosikymmenellä vain talvet 2002–2003 ja 2009–2010 olivat tavanomaista kylmempiä. Molemmat olivat harvinaisen kylmiä kauteen 1971–2000 verrattuna.

Myös muiden vuodenaikojen keskilämpötila on kohonnut vuoden 1971–2000 keskiarvoon verrattuna, mutta ei yhtä paljon kuin talvien. Esimerkiksi kesien keskilämpötila on vuosina 2001–2010 lähes koko maassa 0,5-1 astetta kauden 1971–2000 keskiarvoa korkeampi.

Talven sademäärät kasvaneet

Vuosikymmenen sademäärässä ei ollut merkittävää eroa kauden 1971–2000 keskiarvoon nähden.Verrattaessa sademääriä vuodenajoittain vuosien 1971–2000 keskimääräiseen sademäärään on talvien ja paikoin myös keväiden sademäärä ollut vertailukautta suurempi, kun taas syksyjen sademäärä on jäänyt keskimääräistä pienemmäksi.

Suomen vuosikeskilämpötila vuosina 1901–2010 sinisellä ja kunkin vuosikymmenen keskilämpötila punaisella.

Lisätietoja:

Säätilastoja Ilmastopalvelusta puh. 0600 1 0601 (3,03 e/min+pvm)Sääennusteet palvelevalta meteorologilta 24 h/vrk numerossa 0600 1 0600(3,98 e/min + pvm)