Tiedote 10.2.2009

Tiedote - Tuuliatlas-väliraportti: merellä ja tuntureilla tuulee talvipakkasillakin

Kuva: Emilia Mänttäri

Ilmatieteen laitos luovutti tänään 10.2.2009 tuuliatlas-hankkeen väliraportin työ- ja elinkeinoministeriölle ja Motiva Oy:lle, joka koordinoi Suomen tuuliolosuhteiden kartoitusta ministeriön toimeksiannosta. Jo väliraportissa esiteltävät alustavat tuuliolomallinnukset korjaavat eräitä vanhoja käsityksiä.- Esimerkiksi väite, että talvipakkasilla ei tuule lainkaan, voi olla totta maan pintatasossa sisämaassa, mutta ei merialueilla eikä tuntureilla, toteaa väliraportin luovuttanut tutkimuspäällikkö Bengt Tammelin Ilmatieteen laitokselta.

- Toukokuussa 2008 alkanut Suomen tuuliolosuhteiden kartoitustyö on lähtenyt hyvin liikkeelle ja työ on edistynyt joiltakin osin jopa ennakoitua nopeammin, toteaa Tammelin. Tuuliatlastyön odotetaan valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä.

Tuuliatlastyössä kartoitetaan tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Viimeisten 20 vuoden ajalta mallinnetaan edustava otos tuuliolosuhteita ja mallinnuksen tulokset tarkistetaan mittauksin. Mallinnusta varten valittiin 72 kuukautta vuosilta 1989-2007, joista mallinnusajoja tehdään. Tähän mennessä tietokoneajot on tehty yli 30 kuukaudesta. Tulokset esitetään kuukausikeskiarvoina, jotka on laskettu kolmen tunnin välein mallinnetuista tuulitiedoista. Näin saadaan selville myös vuorokauden aikainen tuulisuuden vaihtelu.

Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman tarkka ennuste tuuliolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja pyörteisyydestä jopa 400 metrin korkeuteen saakka kuukausikeskiarvoina. Tulokset ilmoitetaan 2,5x2,5 kilometrin karttaruuduissa, mutta rannikolla jopa 250x250 metrin tarkkuudella.

Valmis tuuliatlas julkaistaan ensi vuoden alussa verkossa osoitteissa www.motiva.fi/tuuliatlas ja Ilmatieteen laitoksen sivuilla. Verkon käyttöliittymän kautta tuulitietoa voidaan tarkastella yhdessä paikkatietojen ja muiden maantieteellisten muuttujien kanssa. Tuulitieto on myös ladattavissa ja siirrettävissä toisiin verkkopalveluihin WMS-protokollan avulla.

- Tuuliatlastyö tukee hyvin marraskuussa 2008 julkaistun ilmasto- ja energiastrategian tavoitetta, jonka mukaan tuulivoimakapasiteetti olisi 2000 MW vuonna 2020, kun se nyt on noin 140 MW. Edistämistoimia ollaan tehostamassa ja tuuliatlaksen tuottamat tarkemmat tuulisuustiedot ovat tärkeitä, jotta kiihtyvä rakentaminen voidaan suunnata mahdollisimman edullisille alueille, toteaa neuvotteleva virkamies Erkki Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä.

- Tuuliolosuhteiden kartoitus mahdollistaa tuulivoimarakentamisen kaavoituksen käynnistämisen laaja-alaisesti myös sisämaassa, toteaa yli-insinööri Antti Irjala ympäristöministeriöstä.

Lisätiedot:kehittämispäällikkö Bengt Tammelin, Ilmatieteen laitos,puh. (09) 1929 4160 (tuuliatlas)

neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 010 606 4812 (tuulivoima)yli-insinööri Antti Irjala, ympäristöministeriö, puh. 040 014 3973 (kaavoitus)yksikön päällikkö Timo Määttä, Motiva Oy, puh. 042 428 1203 (tuuliatlastyö, koordinointi)