Tiedote 14.1.2020

Mittaukset antavat tietoa Tornion ilmanlaadusta

Tornion kaupunkialueella on aloitettu ilmanlaadun mittaukset. Vuoden 2020 kestävillä mittauksilla selvitetään, millaista hengitysilma on Tornion keskustassa ja Näätsaaressa.
Kuva: Tornion kaupunki

Ilmatieteen laitos aloitti ilmanlaatumittaukset Tornion kaupungin alueella kahdessa mittauspisteessä vuodenvaihteessa. Mittauksia tehdään keskustassa ortodoksisen kirkon puistossa ja Näätsaaren koulun pihassa. Ilmanlaatua mitataan Tornion kaupungin, Outokumpu Stainless Oy:n, Tornion Voima Oy:n ja SMA Mineral Oy:n toimeksiannosta.

Molemmissa mittauspisteissä tarkkaillaan ulkoilmasta pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ja keskustan mittauspisteessä myös typen oksidien pitoisuuksia. Nämä ovat oleellisimmat kaupunki-ilmanlaatuun vaikuttavat ilman epäpuhtaudet. Näille yhdisteille on myös koko EU:n alueella voimassa olevat raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia mitataan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla, joiden tuloksia voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Tornion mittaustulokset ovat jatkuvasti näkyvissä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla osoitteessa www.fmi.fi/ilmanlaatu. Samalla sivustolla voi seurata myös muiden Suomen kaupunkien ilmanlaatua. Mittaustuloksia kuvataan yksinkertaisella viisiportaisella ilmanlaatuindeksillä, jossa värisävy ja sen sanallinen selitys kertovat ilmanlaadun tasosta: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Tarkempia tuntikohtaisia mittausarvoja pääsee katsomaan kunkin mittauspisteen kohdalta valitsemalla mittauspaikan kartalta.

Tornion mittausasemilla kerätään myös hiukkasten vuorokausinäytteitä, joista analysoidaan laboratoriossa niiden sisältämiä arseeni- ja metallipitoisuuksia sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Ulkoilman arseeni- ja metallipitoisuudet kertovat teollisuuden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. PAH-yhdisteet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, joita syntyy epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteitä vapautuu teollisuuden päästölähteiden lisäksi myös kotitalouksien puun poltosta, kuten takoista ja saunojen kiukaista.

Nyt tehtävät mittaukset ovat osa Lapin ELY-keskuksen alueella tehtävää ilmanlaadun tarkkailua. Kuntien velvollisuus on huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ilmanlaadun seurannasta sekä hyvän ilmanlaadun turvaamisesta alueellaan. Ulkoilman laatua on tarkkailtu Torniossa aiemminkin muutaman vuoden välein eri mittauspaikoissa. Edelliset mittaukset tehtiin vuonna 2017 teollisuuden vaikutusten tarkkailemiseksi lähellä Tornion tehtaita. Kaupunkialueella keskustan ja Näätsaaren mittauspisteissä ilmanlaatua on tarkkailtu edellisen kerran vuonna 2012.

Lisätietoja

Minna Karhunen, ympäristötarkastaja, Tornion kaupunki, p. 050 566 4195, minna.karhunen@tornio.fiJatta Salmi, tutkija, Ilmatieteen laitos, p. 050 919 5465, jatta.salmi@fmi.fiJuha-Pekka Hämäläinen, ylitarkastaja, Lapin ELY, Ympäristönsuojelu, p. 0295 037 332, juha-pekka.hamalainen@ely-keskus.fi