Tiedote 3.10.2008

Tiedote - Sodankylässä tehty säähavaintoja sata vuotta

Sodankylässä aloitettiin jatkuvat säännölliset lämpötilamittaukset sata vuotta sitten. Kyseessä on yksi pisimmistä ja täsmällisistä aikasarjoista, joita on saatavissa maapallon pohjoisilta alueilta.

Kuva: IL:n arkisto

Vuosikeskilämpötilat ovat nousseet parin viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi. Erityisesti 2000-luku on ollut Sodankylässä lämmin. Viidentoista lämpimimmän vuoden joukosta löytyy peräti viisi vuotta tämän vuosituhannen puolelta.

Lapin ilmatieteellinen tutkimuspaikka on ainoa riittävän pohjoisessa sijaitseva ja hyvin varustettu mittaus- ja havaintopaikka. Tämä tekee Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksesta ainutlaatuisen koko maailmassa. Alueelta kerättävä tieto on koko maapallon ilmaston ja ilmakehän kannalta keskeistä. Pitkät aikasarjat tekevät aineistosta vielä arvokkaampia.

Lapin ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen toiminta on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut. Lapin ilmatieteellisellä tutkimuskeskuksella on pohjoisen sijaintinsa vuoksi erityisasema suomalaisessa kylmän ilmanalan havaintotoiminnassa ja tutkimuksessa: maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ilmastonmuutos ja otsonikato tuntuvat selkeimmin juuri Pohjois-Suomessa.

Tutkimuskeskus yhdessä Sammaltunturin laella sijaitsevan taustailmanlaadun mittausaseman kanssa muodostavat Pallas-Sodankylä GAW-aseman. Ilmatieteen laitos tekee tarkkoja hiilidioksidipitoisuushavaintoja Pallaksella osana Pallas-Sodankylän Global Atmosphere Watch-aseman ilmakehän seurantaa. Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu näkyy myös Pallaksella tehtävissä mittauksissa.

Keskuksessa toimii myös useita ilmakehää tutkivia napasatelliitteja tukeva satelliittidatakeskus. Datakeskuksessa otetaan vastaan tällä hetkellä aineistoja kolmesta eri satelliitista. Tulevaisuudessa Ilmatieteen laitos on mukana myös NASAn, ESAn ja Eumetsatin yhteisessä Molniya-hankkeessa.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Jouni Pulliainen, puh. 050 589 5821, jouni.pulliainen@fmi.fiTutkimusprofessori Esko Kyrö, puh. (016) 619 612, esko.kyro@fmi.fi