Tiedote 5.8.2013

Nature Climate Change: Arktisen merijään heijastavuus pienentynyt kolmen vuosikymmenen aikana

Merijään heijastavuus eli albedo säätelee säteilytasetta. Albedon pieneneminen vaikuttaa merijään sulamisnopeuteen.
Kuva: Panu Lahtinen. Baffininlahdella kelluvia jäävuoria

Ilmatieteen laitoksella tehdyn tutkimuksen mukaan Arktisen merijään albedo eli heijastavuus on pienentynyt viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Climate Change –julkaisussa 4.8.2013. Arktisen merijäävyöhykkeen albedo säätelee kesäkuukausina alueen säteilytasetta ja on siksi tärkeä muuttuja Arktisen ilmaston kannalta. Heijastavuuden pieneneminen tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa auringon säteilyenergiasta imeytyy jäähän, mikä kiihdyttää jään sulamista.

Tutkimuksessa analysoitiin 28 vuotta (1982 - 2009) kattava aikasarja, joka oli muodostettu napa-alueen yli lentävien sääsatelliittien mittauksista. Aikasarja tuotettiin Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSATin CM SAF-projektissa (Satellite Application Facility on Climate Monitoring), jossa Ilmatieteen laitos on partnerina vastuullaan kyseisen albedo-aikasarjan kehittäminen.

Aineistosta paljastuneet trendit olivat selkeät: Pohjoisen jäämeren alueen, mukaan lukien avovesi ja merijää, keskimääräinen albedo on laskusuunnassa kaikkina kesäkuukausina (touko-elokuu). Tämä johtuu pääasiassa jääpeitteen kutistumisesta. Kun analyysi rajoitettiin pelkästään jään peittämään alueeseen, nähtiin vastaavan suuruista albedon pienenemistä kesä-elokuun aikana. Tämä tarkoittaa, että myös jäljellä olevan merijääalueen keskimääräinen heijastavuus on pienentynyt tutkimusjakson aikana. Merijäävyöhykkeen albedon pienenemisnopeus elokuussa on ollut noin 3 prosenttiyksikköä vuosikymmenessä.

Tutkimuksessa arvioitiin myös sitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eniten merijääalueen albedon pienenemiseen. Tuloksissa havaittiin, että jääpeitteen konsentraation pieneneminen oli tärkein tekijä. Muita merkittäviä tekijöitä olivat ilman lämpötilojen kohoaminen ja pidentyneet sulamiskaudet. Arktisen merijääalueen pienentynyttä albedoa voidaan pitää sekä syynä että seurauksena merijäässä tapahtuviin muutoksiin.

Viite:Aku Riihelä, Terhikki Manninen, Vesa Laine (2013): Observed changes in the albedo of the Arctic sea-ice zone for the period 1982 to 2009. Nature Climate Change, doi:10.1038/NCLIMATE1963

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1963.html

Lisätietoja:Tutkija Aku Riihelä, aku.riihela@fmi.fi, +358 50 380 3308Erikoistutkija Terhikki Manninen, +358 50 407 7899