Tiedote 7.11.2019

Ilmailun avaruussääkeskus aloitti toimintansa Helsingissä

Ilmatieteen laitoksen johtama maailmanlaajuinen avaruussääkeskus on aloittanut toimintansa tänään 7. marraskuuta 2019. Tiedot avaruussäästä parantavat ilmailun turvallisuutta.
Photo: Shutterstock

PECASUS-avaruussääkeskuksessa seurataan jatkuvasti auringon ja maan lähiavaruuden tilaa satelliittien ja maasta käsin tehtyjen havaintojen avulla. Kun kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn määrittämät kynnysarvot lähiavaruuden häiriöissä ylittyvät, keskuksesta lähetetään avaruussäätiedote lentoliikenteen toimijoille. Tiedote sisältää tiedot avaruusmyrskyn voimakkuudesta ja vaikutusalueesta maapallolla.

"Avaruussäätietojen avulla lennonjohto ja lentoyhtiöt voivat suunnitella lentoreitit ja aikataulut turvallisesti", kertoo PECASUS-konsortion koordinaattori Ari-Matti Harri.

Avaruussääpalveluita tarvitaan, koska lentokoneiden toiminnot ovat yhä riippuvaisempia satelliittipohjaisista navigointi- ja viestintämenetelmistä. Voimakkaat aurinkomyrskyt voivat vaikuttaa lentokoneiden ja lennonjohdon kommunikointi- ja paikannusjärjestelmien toimivuuteen. Ääritilanteissa myrskyt voivat myös lisätä jonkin verran säteilyn määrää lentokorkeuksilla lähellä napa-alueita. Maassa voimakkaat aurinkomyrskyt näkyvät revontulina.

Tiedot avaruussäästä tuotetaan kymmenen maan yhteistyönä

Ilmatieteen laitoksen johtama avaruussääkeskus tuottaa ilmatilan käyttäjille avaruussäätiedotteita maailmanlaajuisesti. Avaruussääpalvelun tuotanto on kymmenen eri valtion toimijan yhteinen palvelu, joka muodostaa yhdessä PECASUS-konsortion. Konsortion päämaja sijaitsee Ilmatieteen laitoksella Helsingissä ja on ainoa eurooppalainen avaruusalalla toimiva maailmanlaajuinen operatiivinen organisaatio.

"Ilmatieteen laitos on tuottanut lentoliikenteelle sääpalvelua päivittäin jo lähes sata vuotta, mikä on edesauttanut myös avaruussääkeskuksen perustamista. Avaruussääpalvelu on vasta toinen ICAOn asettama ilmailualan globaali sääpalvelu", Ari-Matti Harri toteaa.

Ilmatieteen laitos johtaa PECASUS-keskuksen operatiivista ja tieteellistä toimintaa, vastaa avaruussäätiedotteiden laadusta ja tuottaa tiedotteet maailmanlaajuiseen ilmailun tietoverkkoon. Belgian avaruussääkeskus (STCE) koostaa tiedotteiden sisällön muiden konsortion jäsenten tuottamien havaintojen ja mallitulosten perusteella. Britannian ilmatieteen laitoksella on valmius korvata muita konsortion jäseniä häiriötilanteissa siviili-ilmailun vaatiman korkean luotettavuuden takaamiseksi. Alankomaiden ilmatieteen laitos tarkkailee palvelun luotettavuutta ja kerää palautetta asiakkailta. Muut konsortioon kuuluvat maat ovat Saksa, Puola, Itävalta, Italia, Kypros ja Etelä-Afrikka.

Lisätietoja:

PECASUS-konsortion koordinaattori Ari-Matti Harri, Ilmatieteen laitos, p. 050 337 5623, ari-matti.harri@fmi.fi

PECASUS-konsortion operatiivinen johtaja Kari Österberg, Ilmatieteen laitos, p. 050 563 8680, kari.osterberg@fmi.fi

PECASUS-konsortion tieteellinen johtaja Kirsti Kauristie, Ilmatieteen laitos, p. 050 597 8874, kirsti kauristie@fmi.fi

PECASUS-konsortion verkkosivusto (englanniksi)

Suomen lentotiedotusalueen virallinen lentosääpalvelu