Tiedote 26.11.2010

WMO: Kasvihuonekaasupäästöt ennätyskorkeita

Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet olivat jälleen korkeampia kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.
Kuva: Kirsti Kotro

Maailman Ilmatieteen järjestö WMO:n GAW-asemaverkosto seuraa ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia eri puolilla maailmaa.

Global Atmosphere Watch (GAW) on Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n organisoima, maailmanlaajuinen ilmakehän seurantaohjelma. Se on keskeisessä asemassa ilmastonmuutokseen vaikuttavien kasvihuonekaasujen seurannassa. Tuoreimmat havainnot GAW-asemilta osoittavat, että kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat saavuttaneet uusia ennätyksiä taloudellisesta taantumasta ja kansainvälisistä vähennystoimenpiteistä huolimatta.

Esimerkiksi hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on kohonnut teollistumista edeltävästä ajasta noin 40 %. Viime vuosina vuosittainen kasvu on ollut keskimäärin 0,5 %.

Myös metaanin määrä on lisääntynyt jälleen vuodesta 2007 lähtien. Nousu johtuu trooppisista ja arktisista alueista, joilla on vallinnut normaalia lämpimämpi sää. Arktisten alueiden kasvavat metaanipäästöt onkin listattu yhdeksi huolenaiheista, sillä pohjoisten routa-alueiden sulaminen saattaa vapauttaa ilmakehään suuria määriä metaania.

Pitoisuuksien nousu näkyy myös Suomessa

Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu näkyy myös Ilmatieteen laitoksen Pallaksella tekemissä mittauksissa, jossa nousua on 2,0 ppm vuodessa. Kasvu jatkui myös viime vuonna. Mittauksissa erottuu myös selkeästi vuodenaikaisvaihtelu, sillä kasvukaudella metsät toimivat voimakkaana hiilinieluna, mutta syksyllä ja talvella vuorostaan maaperä hiilen lähteenä.

Ilmatieteen laitos on osallistunut GAW-ohjelmaan vuodesta 1994 lähtien. Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä GAW-mittausasema sijaitsee Sammaltunturin laella Ylläs-Pallas-tunturin kansallispuistossa. Vastaavia mittauksia tehdään tällä hetkellä myös Siperian Tiksiin perustetulla asemalla.

Hiilidioksidi

Metaani

WMO:n GAW-ohjelmaan kuuluu mittausasemia noin 50 maassa eri puolilla maapalloa. Asemilla seurataan ilmakehän kemiallisissa ja fysikaalisissa ominaisuuksissa tapahtuvia pitkäaikaismuutoksia.

Lisätietoja:Ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila, puh. 050 367 1305, tuomas.laurila@fmi.fi

WMO:n tiedote aiheesta: http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press