Tiedote 22.5.2006

Tiedote - Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itämeren alueeseen selvitetty

Göteborgissa Ruotsissa alkaa tänään kansainvälinen kokous, joka esittelee havaittuja ja odotettavissa olevia ilmastonmuutoksia Itämeren alueelle. Itämeren alueen ilmasto on tutkimuksen mukaan muuttunut viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana. Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että alueen ilmasto tulee muuttumaan lämpimämmäksi.

Kuva: Harri Manninen

Johtavat tutkijat, poliitikot, tiedotusvälineiden edustajat ja muut asianosaiset Itämeren alueilta kokoontuvat kansainväliseen kokoukseen, jossa ensimmäistä kertaa arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itämeren valuma-alueella. Kokouksen tuloksena saadaan arviointitietoa nykyisistä ja tulevista ilmastonvaihteluista.

Kokous pidetään Göteborgissa, Ruotsissa, 22.-23. toukokuuta. Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin Project eli BACC-projektiin on osallistunut joukko suomalaisia tutkijoita Ilmatieteen laitoksen lisäksi Helsingin yliopistosta, Merentutkimuslaitoksesta ja Turun yliopistosta. Raportti on nyt lähes valmis ja sitä käydään läpi Göteborgissa järjestettävässä kokouksessa.

Itämeren alue lämmennyt jo lähes asteen sadan vuoden aikanaItämeren alueen ilmasto on muuttunut viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana. Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että alueen ilmasto muuttuu lämpimämmäksi. Sadan vuoden aikana on havaittu selvä lämpötilan nousu, joka on suuruudeltaan lähes Celsius-asteen, joka on enemmän kuin koko maapallon keskimääräinen lämpeneminen. Sen johdosta mm. vuotuinen vesien jäänpeittokausi on lyhentynyt.Pienellä maantieteellisellä alueella, kuten Itämeren allas on, lämpötilan muutokseen vaikuttaa aina useita tekijöitä, mutta ainakin osa viimeaikaisesta lämpiämisestä Itämeren alueella tutkijoiden mukaan liittyy ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksien nousuun.

Havaittu lämpötilan kasvu liittyy tasaiseen ekosysteemien muutokseen. Tällaisia ovat esimerkiksi kevään merkkien aikaistuminen, lajien levinneisyysalueiden siirtyminen pohjoisemmaksi ja kasvillisuuden voimistuminen. Näiden muutoksien odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin joskin lajien levinneisyysalueiden siirtymät etenevät hitaammin kuin niiden syynä oleva ilmaston lämpiäminen.

Ilmastoskenaariot osoittavat vuosisadan loppupuolelle yleistä lämpiämistä, talvisadannan kasvua melkein kaikkialle ja kuivempia kesiä alueen eteläosiin. Muutoksien myötä on odotettavissa, että Itämeren suolapitoisuus laskee, minkä uskotaan vaikuttavan olennaisesti Itämeren eliöstöön. Ennustettu sadannan muutos (ja siis myös jokien virtaamat) pahentavat vesien rehevöitymisongelmaa. Lämpiäminen liittyy kevään merkkien aikaistumiseen, lajien levinneisyyksien siirtymiseen pohjoisemmaksi ja kasvillisuuden voimistumiseen.

Tulokset on saatu äskettäin perustetun hankkeen, Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin Project eli BACC-projektin tutkimuksista. Projektissa yhdistetään ilmastonmuutostiedoista kaikki mahdolliset historialliset ja nykyiset aineistot mukaan lukien myös tutkimustulokset odotetuista muutoksista tulevaisuudessa.

BACC-projektissa on ainutlaatuisella tavalla koottu yhteen kaikki tiedot ilmastonmuutoksesta ja siitä johtuvista muista ilmiöistä, jotka ilmenevät Itämeren valuma-alueen merivedessä, vesistöissä ja ekosysteemeissä. Kyseessä on ensimmäinen tieteellinen hanke, missä arvioidaan alueellista ilmastonmuutosta Euroopassa. Yli 80 tutkijaa 12:sta maasta on ollut mukana työssä vapaaehtoisesti, joten tuloksiin eivät ole vaikuttaneet poliittiset tai muut intressit.

BACC-projekti on yhteistyöhanke BALTEX-ohjelman (Baltic Sea Experiment) ja HELCOMin (Baltic Marine Environment Protection Commission) kanssa. Se on hyvä esimerkki tiedeyhteisön ja ympäristöpoliitikan toimijoiden vuorovaikutuksesta. BALTEX on mantereen laajuinen ohjelma yhdessä GEWEXin (Global Energy and Water Cycle Experiment) ja WCRP:n (World Climate Research Program) kanssa.

Kokouksen ensimmäinen päivä omistetaan tieteelliselle keskustelulle. Kunkin osatutkimuskohteen vastuuhenkilöt esittävät BACC-tulokset luentojen ja juliste-esitelmien muodossa.

Toinen kokouspäivä ja siihen liittyvä paneelikeskustelu kohdistuu kysymyksiin siitä miten tiedemaailma, politiikka ja kansalaismielipiteet saadaan kohtaamaan toisensa. Paneelin tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoskysymyksiä koko Itämeren alueen laajuudella, miten muutokset vaikuttavat meren ja maan ekosysteemeihin ja koko yhteiskuntaan. Teemana on myös pohtia kuinka parantaa tutkijoiden, poliitikkojen ja kansalaisten välistä vuoropuhelua ilmastonmuutoskysymyksissä. Paneelissa on mukana alan johtavia tutkijoita, poliitikkoja ja tiedotusvälineiden edustajia. Kokouksen järjestävät Göteborgin yliopisto, BALTEX ja HELCOM.

Lue lisääBACC-projekti

Suomessa on jo varauduttu ilmastonmuutoksen aiheuttamaan valtamerien pinnan nousuun

Vedenkorkeuden pitkäaikaismuutokset

Lisätietoja:

Havaitut ilmakehän muutoksetTutkimuspäällikkö Raino HeinoPuh. 050 5110812, raino.heino@fmi.fiErikoistutkija Heikki TuomenvirtaPuh. (09) 1929 4122, heikki.tuomenvirta@fmi.fi

Itämeren fysikaaliset muutoksetErikoistutkija Timo VihmaPuh. (09) 1929 4174, timo.vihma@fmi.fi

Ilmastoskenaariot ja BACC:n tieteellisen ohjausryhmän jäsenDr. Markku RummukainenSMHIPuh. +46 114958605, markku.rummukainen@smhi.se

Meriekosysteemin muutoksetSaaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja Ilppo VuorinenTurun yliopistoPuh. (02) 333 5974, ilppo.vuorinen@utu.fi

Chair of BACCProf. Dr. Hans von StorchInstitute for Coastal Research GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH Germany Phone: +49 171 212 2046, storch@gkss.de