Tiedote 8.11.2005

Tiedote - Dynamicum-talo vihittiin käyttöön

Tasavallan presidentti Tarja Halonen vihki tänään 8. marraskuuta käyttöön Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen uuden toimitalon, Dynamicumin, Helsingin Kumpulassa. Dynamicumissa tehdään Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen toimialaan kuuluvaa tutkimusta ja tuotetaan meritieteeseen ja ilmakehään liittyviä palveluita viranomaisille, teollisuudelle, talouselämälle ja yksittäisille kansalaisille.

Tasavallan presidentin puhe on nähtävissä kokonaisuudessaan Tasavallan presidentin kanslian verkkosivuilla.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen muistutti puheessaan, että hallitusohjelmassa on todettu Suomen kilpailukyvyn edistämisen edellyttävän myös korkeatasoista tutkimusta. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tutkimusta tehdään Ilmatieteen laitoksessa ja Merentutkimuslaitoksessa.

- Tutkimustuloksia hyödynnetään poliittisen päätöksenteon apuna ja laadukkaina palveluina elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin erityisesti liikenneturvallisuuden parantamisessa. Ajankohtaisia aiheita ympäristötutkimuksessa ovat ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen, vedenpinnan mittaaminen ja ennustaminen, jääpeitteen vaihtelut sekä ilmanlaadun terveysvaikutukset, Huovinen sanoi.

Presidentti Tarja Halosen ja liikenne ja viestintäministeri Susanna Huovisen lisäksi Dynamicum-talon vihkiäisissä esittivät tervehdykset Maailman Ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Michel Jarraud ja Hallitusten välisen meritieteellisen komission IOC:n presidentti David T. Pugh.

WMO:n pääsihteeri Michel Jarraud toi esiin Suomen ja Ilmatieteen laitoksen vahvan roolin pitkäjänteisenä meteorologisen kehitysyhteistyön tekijänä. Hän kiitti maatamme myös siitä, että Suomi on vahvistanut kaikki maailmanlaajuiset sopimukset ilmastonmuutoksesta, otsonikadosta ja taistelusta aavikoitumista vastaan ja että maassamme jatketaan aktiivista tiedon keräämistä sekä tähän sisältyvää tutkimustoimintaa.

Dynamicumin vihkiäisnauhan leikkasivat puhujien lisäksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen, rakentajan edustajana konsernijohtaja Reino Hanhinen YIT-yhtymästä sekä rakennuttajan edustajana toimitusjohtaja Aulis Kohvakka Senaatti-kiinteistöistä.

Kumpulaan luonnontieteellinen osaamiskeskusIlmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas muistutti, että erityisesti Suomen kaltaisissa pienissä maissa kansainväliseen menetykseen tarvitaan riittävän suuria osaamiskeskuksia, joissa on riittävän suuri kriittinen massa. Kumpulaan on nyt syntynyt tällainen keskus:

- Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyö on toiminut Suomen ilmakehätutkimuksen kansainvälisen menestyksen ytimenä. Tänä päivänä täällä Kumpulan yliopistokampuksella työskenteleekin lähes 1000 ilmakehä-, avaruus- ja geofysiikan tutkijaa, Taalas sanoi. Yhteistyö yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen välillä koostuu mm. yhteisprofessuureista, yhteisistä Suomen Akatemian huippuyksiköistä sekä yhteisistä mittauksiin ja mallilaskelmiin liittyvistä EU-rahoitteisista projekteista.

Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja Eeva-Liisa Poutanen muistutti, että kilpailu tutkimusrahoista on vuosi vuodelta kovempaa. - Myös tutkimuslaitoksilta vaaditaan toiminnan tehostamista ja tuottavuuden kasvua. Toiminnan siirtyminen Kumpulan kampukselle luo hyvät edellytykset tutkimusyhteistyön merkittävälle lisääntymiselle sekä Ilmatieteen laitoksen että Helsingin yliopiston kanssa. Yhteistyöperinne on toki jo nyt vuosikymmenien pituinen, mutta tällainen kansainvälisestikin merkittävä osaamiskeskittymä, jossa eri laitosten toiminnat tukevat toisiaan ja tutkimusympäristö monipuolistuu, luo uusia mahdollisuuksia, Poutanen sanoi.

Poutanen totesi Merentutkimuslaitoksen osalta uuden toimitalon näkyvän erityisenä parannuksena laboratorio- ja tutkimustiloissa, joissa voidaan nyt tehdä paitsi korkeatasoista analytiikkaa myös kokeellista tutkimusta. Tiloissa voidaan järjestää laboratoriomittakaavassa pienimuotoisia kokeita, joissa ympäristöolosuhteita - esim. valoa, lämpötilaa ja ravinteita säätelemällä pystytään tutkimaan muutoksia ja niiden syitä.

Talon elinkaari suunnittelussa huomioonDynamicumin ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo Vormala ja Erkki Karonen Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky:stä. Talon on rakentanut YIT Rakennus Oy. Merentutkimuslaitos ja Ilmatieteen laitos vuokraavat talon käyttöönsä Senaatti-kiinteistöiltä. Huoneistoalaa Dynamicumissa on liki 23000 neliötä. Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2003 ja talo otettiin käyttöön syyskuussa 2005.

Elinkaariajattelu ja energiatalous ovat rakennuksen ulkoisen olemuksen lähtökohtia. Elinkaariosaaminen tarkoittaa koko rakennuksen elinkaaren huomioimista suunnittelun ja toteutuksen aikana. Elinkaariajattelun tavoitteita ovat Dynamicumissa olleet mm. tilojen helppo muunneltavuus ja monikäyttöisyys sekä erilaisten tehtyjen ratkaisujen laadukkuus ja kestävyys.

- Valmis rakennus on ollut käytössä runsaan kuukauden, ja saamastamme palautteesta päätellen lopputulos täyttää asetetut tavoitteet sekä suunnittelun että toteutuksen osalta, sanoi arkkitehti Erkki Karonen Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky:stä.

DynamicumErik Palménin aukio 1, HelsinkiTalon rakennuttaja:Senaatti-KiinteistötPääsuunnittelu:Gullichsen Vormala Arkkitehdit KyRakentaja:YIT Rakennus Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oyhuoneistoala 23 093 m2tilavuus 129 670 m3

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitosviestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikurapuh. (09) 1929 2230eeva-kaisa.heikura@fmi.fi