Tiedote 4.3.2005

Tiedote - Ilmanlaatua heikentänyt kylmä ja kuiva sää

Muutamien Suomen kaupunkien ilmanlaatu on ollut huono maaliskuun alussa etenkin aamuisin. Ilmanlaadun huononeminen on ollut seurausta vahvan inversiotilanteen muodostumisesta sekä heikoista tuulista. Inversiotilanteessa epäpuhtaudet kerääntyvät lähelle maanpintaa ja heikentävät näin ajoittain ilmanlaatua.

Kuva: Eija Vallinheimo

Ilmanlaatua on huonontanut etenkin kaupungeissa yöllä muodostunut inversio. Inversiotilanne muodostuu talvisin selkeän yön aikana, kun lämpötila nousee poikkeuksellisesti korkealle mentäessä. Inversiokerroksessa tuuli on hyvin heikkoa ja ilmakerrosten sekoittumista edistäviä pyörteitä hyvin vähän, jolloin ilman epäpuhtaudet jäävät paikoilleen ja kerääntyvät lähelle maanpintaa huonontaen hengitettävää ilmaa. Erityisesti ilman typenoksidi- ja hiukkaspitoisuudet ovat olleet koholla tiistaista 1. maaliskuuta lähtien. Myös viime päivien enimmäkseen sateeton ja kylmä sää on nostanut hiukkaspitoisuuksia.

Ilmanlaatua on heikentänyt se, että liikenne nostaa pölyä ilmaan kuivilta kaduilta. Tällaisessa tilanteessa pitoisuudet kohoavat etenkin vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Maaliskuun alussa tilannetta ovat pahentaneet kovat pakkaset, jolloin päästömääriä ovat nostaneet jonkin verran myös täydellä teholla toimivat lämpövoimalat ja autojen kylmäkäynnistykset.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan tilanne jatkuu samankaltaisena. Tuuli vaihtelee heikosta kohtalaiseen. Viikonloppuna voi tulla lumikuuroja, mutta sademäärät näyttäisivät jäävän vähäisiksi. Pilvisyydestä riippuen inversioita voi muodostua myös tulevina öinä.

Kaukokulkeumat huononsivat ilmanlaatua tammikuussa

Tänä vuonna ilmanlaatutilanne oli poikkeuksellisen huono myös tammikuun puolivälissä, mutta tuolloin korkeat ilman hiukkaspitoisuudet johtuivat todennäköisesti Baltian yli kaukokulkeutumana tulleista päästöistä. Tilanne havaittiin myös Ilmatieteen laitoksen polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) mittauksissa. Jälkiä laskeumasta havaittiin myös Etelä-Suomessa muutamien järvien lumipeitteillä.

Lisätietoja:

Tutkija Minna Rantamäki, puh. (09) 1929 2609Erikoistutkija Ari Karppinen, puh. (09) 1929 5453Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@fmi.fi

Kaupunkien ilmanlaatu