Tiedote 5.3.2004

Tiedote - Valitse oikea kasvi oikealle kasvuvyöhykkeelle

Suomen pohjoisen sijainnin vuoksi kasvillisuuden tulee kestää lumi- ja routaolosuhteita. Kylmistä talvistamme on kasvillisuudelle toisaalta myös hyötyä, sillä etelän kasvitaudit ja tuholaiset eivät selviydy pakkasistamme.

Yhteiskunnalle on suuri merkitys sillä, että viljelyyn valitaan sellaisia lajeja ja lajikkeita, joilla on mahdollisuus menestyä kasvupaikoillaan. Jos viljelyyn valitaan oikeanlaisia kasveja, niistä saadaan hyvä tuotto runsaan ja vakaan sadon muodossa. Käytännön hyötyä tulee sekä viljelijälle että koko kansantaloudelle.

Hedelmäpuiden ja puuvartisten koristekasvien menestymisvyöhykekartalla Suomi jaetaan kahdeksaan vyöhykkeiseen kuntarajojen mukaan.

Kasvukauden pituus ja talven olosuhteet määräävätVyöhykejako perustuu kasvukauden pituuteen, tehoisan lämpötilan summaan sekä talviolosuhteisiin. Kasvien menestymiseen vaikuttaa myös se, missä vaiheessa kasvukautta routa sulaa.

Vesistöjen läheisyys leudontaaPaikallisilmastolla on myös merkittävä vaikutus, sillä vesistöjen läheisyys leudontaa ilmastoa. Syviin laaksoihin kerääntyy kylmää ilmaa niin kesällä kuin talvella, kun taas kukkulat ovat niin kesän hallaöinä kuin kovilla talvipakkasilla ympäristöään lämpimämpiä.

Havupuut suojaavatMyös kasvillisuus vaikuttaa pienilmastoon. Puiden alla ollaan parhaiten suojassa sekä kovilta pakkasilta että halloilta, mutta päivällä on varjoisuudesta haittaa.

Järveen viettävä lounaisrinne hietamaalla, ylä- eli koillispuolellaan havumetsä, lienee paikallisilmastollinen ihannepaikka puutarhalle.

Lue lisääValitse oikea kasvi oikealle kasvuvyöhykkeelle

Roudan sulaminen vaikuttaa kasvien menestymiseen

Lisätietoja:

Erikoistutkija Ari Venäläinen puh. (09) 1929 4142sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi