Tiedote 18.12.2003

Tiedote - Ilmatieteen laitos mukana vuodenvaihteen avaruustutkimuksen huippuhetkissä

Kansainvälinen avaruustutkimus kokee useita huippuhetkiä joulun ja uudenvuoden aikaan. Ilmatieteen laitos on mukana näissä kaikissa joko laiterakentajana tai merkittävänä tutkimustulosten hyödyntäjänä.

Mars Expressin Beagle2-laskeutujassa on mukana Ilmatieteen laitoksen rakentama BAROBIT-painemittauslaite. Kuvassa osa instrumentistä.

Mars Expressin Beagle-2 laskeutuu Marsin pinnalleJoulupäivänä, 25.12. Marsin pinnalle laskeutuva Beagle2 etsii merkkejä elämänmuodoista tai niiden jäänteistä ja tutkii Marsin ilmakehää sekä pinnan koostumusta. Ilmatieteen laitos on toimittanut Beagle2-laskeutujaan suunnittelemansa 14 grammaa painavan BAROBIT-painemittauslaitteen. Sen suorittamat painehavainnot ovat tärkeä osa Beagle2:n ilmakehähavaintoja, joiden avulla tutkitaan Marsin kaasukehän vuodenaika- ja vuorokausivaihteluita sekä lyhytkestoisempia sääilmiöitä. Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmä vastaa BAROBITin havaintojen jalostamisesta tieteelliseen käyttöön sekä osallistuu koko Beagle2:n tekemien havaintojen tutkimiseen.

Mars Express-kiertolainen puolestaan jää mittamaan Mars-planeettaa ainakin vuoden 2005 loppuun asti. Luotaimessa on mukana kaikkiaan seitsemän mittalaitetta. Ilmatieteen laitos on toimittanut luotaimessa mukana oleva ASPERA-3 hiukkasmittalaitteen tietokonejärjestelmän ja -ohjelmiston. ASPERA-3:n tieteellisenä päätavoitteena on määrittää, kuinka paljon Marsin kaasukehää pakenee aurinkotuulen mukana. Tämä tieto on tärkeä pyrkiessämme ymmärtämään, missä Marsissa muinoin ollut vesi on tällä hetkellä, ja missä määrin vesi on hävinnyt avaruuteen ja planeetan maaperään. Mittausten tulkintaan käytetään Ilmatieteen laitoksessa kehitettyjä numeerisia malleja, jotka simuloivat Marsin kaasukehän toimintaa sekä kaasukehän ja aurinkotuulen vuorovaikutusta.

Lue lisääMarsin ilmakehän eroosio ja aurinkotuuliESAn Mars Express -www-sivut englanniksi

Double Star -satelliitti laukaistaan 28. joulukuutaJoulukuun 28. päivä laukaistaan Euroopan avaruusjärjestön, ESAn ja Kiinan yhteistyössä rakentaman Double Star-satelliittikaksikon ensimmäinen satelliitti Kiinan Xinchang:sta. Double Star -satelliitit tutkivat maapallon lähiavaruuden avaruussäätä 18 kuukauden ajan. Ensimmäisen satelliitin rata on suunniteltu siten, että havainnot kertovat geostationaarisia satelliitteja häiritsevien hiukkaspurkausten ja sähkömagneettisten häiriöiden voimakkuudesta. Kesällä 2004 laukaistava toinen satelliitti on navat ylittävällä radalla. Tämän satelliitin avulla voidaan tutkia avaruudesta yläilmakehään tulevia sähkövirtoja, jotka voivat vaikuttaa häiritsevästi esimerkiksi GPS-paikannussatelliittien signaalin kulkuun tai maanpäällisiin voimansiirtoverkkoihin. Mittaukset koordinoidaan ESAn Cluster-satelliittien tekemien mittausten kanssa maksimaalisen tieteellisen hyödyn saamiseksi. Hankkeessa Ilmatieteen laitos osallistuu Double Star -satelliittien tekemien magneettikenttämittausten analysointiin sekä vertailuaineiston tuottamiseen Skandinavian kattavalla magneettikenttää ja revontulia mittaavalla laiteverkolla.

Lue lisääESAn Douple Star www-sivut englanniksi

Stardust-luotain ohittaa Wild-2-komeetan 2. tammikuutaNASA:n Stardust-luotain ohittaa komeetta Wild-2:n perjantaina 2. tammikuuta 2004. Stardust-luotaimen ohilento on ensimmäinen yritys tuoda avaruus- ja komeettapölyä tutkittavaksi laboratorio-olosuhteisiin. Tavoitteena on myös lisätä ymmärtämystä aurinkokuntamme syntyhistoriasta. Komeettojen pinnalla tapahtuneet kemiallis-fysikaaliset prosessit ovat saattaneet olla olennainen osa elämän syntyä, sillä jo nyt tiedetään noin kolmanneksen valtamerien vesistä olevan peräisin komeetoista.

Ilmatieteen laitos on osallistunut Stardust-luotaimen pölyanalyysi-mittalaitteen rakentamiseen yhdessä saksalaisen tutkimusryhmän kanssa. Ilmatieteen laitos on vastannut instrumentin ohjelmistosta ja testaamisesta. Merkittävä osa tulosten analysointiohjelmistoista on tehty Suomessa. Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmän edustajana erikoistutkija Johan Silén seuraa luotaimen ohilentoa NASAn laboratoriossa Yhdysvalloissa.

Lue lisääIlmatieteen laitoksen Stardust-sivutNASAn Stardust-sivut englanniksi

Lisätietoja:

Mars ExpressErikoistutkija Ari-Matti Harri, puh. (09)1929 4632 tai 050 337 5623Tiedejohtaja Risto Pellinen, puh. (09)1929 4600 tai 050 511 4165

Double StarJohtaja Tuija Pulkkinen, gsm 050 352 2074

StardustErikoistutkija Johan Silén, puh. (09)1929 4661 tai gsm 050 542 3872Akatemiatutkija Esa Kallio, (09) 1929 4636