Tiedote 9.9.2015

Ratkaisuja sää- ja ilmastoriskien parempaan hallitsemiseen

Mitä ilmastonmuutoksen kansainväliset vaikutukset merkitsevät Suomelle? Miten ilmastonmuutoksen aiheuttamia taloudellisia tappioita pystytään vähentämään? Ilmatieteen laitoksen koordinoima, tänä vuonna käynnistyvä ELASTINEN-hanke kehittää ratkaisuja yhteiskunnallisen ja taloudellisen haavoittuvuuden vähentämiseen. Hanke esittäytyy Kuntamarkkinoilla 9.9.
Kuva: Nanni Akkola

Ilmastonmuutos ja puutteellinen ilmastoriskien hallinta uhkaa aiheuttaa myös Suomessa merkittäviä taloudellisia tappioita, terveyshaittoja sekä muita yhteiskuntaan ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Uusi ELASTINEN-hanke (Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen) tuottaa tietoa ja etsii ratkaisuja, jotka vahvistavat eri toimialojen kykyä arvioida ja hallita sää-, talous- ja ilmastoriskejä. Tavoitteena on myös vähentää riskeihin liittyvää suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuutta ja parantaa kykyä sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Ilmastoriskien arviointiin ja hallintaan liittyvää tietoa ja palveluita

ELASTINEN-hanke tuottaa tietoa ja palveluja sekä hallinnon että elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeen tuotosten avulla voidaan aiempaa paremmin tunnistaa, arvioida ja hallita muun muassa myrskyihin, rajuilmoihin, rankkasateisiin ja kuivuuteen liittyviä ilmastoriskejä. Taloudelliset riskiarviot edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien ohjausta ja toteuttamista myös taloudellisesti kestävällä tavalla.

Hankkeessa tuotetaan arvioita siitä, miten ilmastonmuutoksen kansainväliset vaikutukset (esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden, ruokaturvan, vesiturvallisuuden tai ilmastopakolaisuuden kautta) heijastuvat Suomeen. Nämä arviot edistävät sekä hallinnon että yritysten kokonaisvaltaista riskeihin varautumista.

ELASTINEN-hanke tuottaa yrityksille tietoa kansainvälisistä liikemahdollisuuksista, joita kestävä sopeutuminen ilmastonmuutokseen tulee edellyttämään. Hankkeen kuluessa tuotetaan myös politiikkasuosituksia päätöksentekijöiden tarpeita palvelemaan.

Vuorovaikutus tietoa tarvitsevien toimijoiden kanssa on keskeistä

ELASTINEN-hankkeessa käydään aktiivista vuoropuhelua keskeisimpien toimijoiden kanssa, mikä auttaa suuntaamaan hanketta joustavasti. Käyttäjien tarpeiden selvittäminen tapahtuu pääasiassa kyselyin, haastatteluin ja työpajoin. Hanke parantaa pitkäjänteistä sopeutumista tukevaa monikanavaista viestintää muun muassa vahvistamalla Ilmasto-opas.fi-sivustoa.

Monitieteistä ELASTINEN-hanketta koordinoi Ilmatieteen laitos. Siinä ovat lisäksi mukana Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Gaia Consulting Oy. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2015 - 31.10.2016. Hanketta rahoitetaan Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoista. Hanke esittäytyy Kuntamarkkinoilla keskiviikkona 9.9.2015.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 3510,  hilppa.gregow@fmi.fi