Tiedote 31.1.2002

Tiedote - Lumensyvyyden mittaus on taitolaji

Ilmatieteen laitoksen viralliset lumensyvyyshavainnot tehdään havaintoasemilla 1-2 kertaa vuorokaudessa. Ilmatieteen laitokselle saadaan päivittäin lumitiedot 130 - 190 asemalta. Kuukausittain lumitiedot saadaan yhteensä noin 400 asemalta eri puolilta Suomea.

Säähavaintoja ovat tekemässä sadat luonnosta ja sääilmiöistä kiinnostuneet ihmiset. Monet sääasemat sijaitsevat esimerkiksi havainnontekijän oman maatalon pihassa, sillä havaintoja tehtäessä havaintojen tekijän täytyy olla täsmällisesti paikalla. Havaintotiedothan kerätään säällä kuin säällä, säännöllisesti joka päivä samoihin kellonaikoihin.

Tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen lumensyvyysmittaukset tehdään lähes poikkeuksetta perinteisen lumikepin avulla. Käytännössä mittaus tapahtuu siten, että havainnontekijä lukee lumensyvyyden senttimetrin tarkkuudella maahan pystytetystä ja mitta-asteikolla varustetusta kepistä.

Tulevaisuudessa tekniikka tullee korvaamaan ihmisen myös lumimittausten teossa. Automaattinen lumensyvyysmittaus perustuu ultraäänimittaukseen, jolla mitataan lumipinnan ja lumensyvyysanturin välinen etäisyys. Kun tunnetaan anturin korkeus maanpinnasta sekä ilman lämpötila (äänen nopeus riippuu lämpötilasta), saadaan etäisyysmittauksesta lumensyvyys määritettyä.

Ilmatieteen laitos ottaa todennäköisesti ensi talvena käyttöön 5 - 10 automaattista lumensyvyysmittaria. Manuaalisia mittauksia ei silti voida heti lopettaa, vaan rinnakkaisia havaintoja täytyy tehdä pitkään, jotta opitaan tuntemaan uusien mittaustekniikoiden mahdollisuudet ja heikkoudet.

Lentokentät tärkeitä havaintoasemia

Lentoasemat ovat tärkeitä havaintopisteitä, sillä niillä mitataan jatkuvasti säätietoja lentoliikenteen tarpeisiin. Muutamilla lentokentillä seurataan myös lumitilannetta. Lentokentät eivät useinkaan ole avoimen ympäristönsä vuoksi ihanteellisia paikkoja lumensyvyyden mittaukseen, koska tuuli pääsee esteettä kuljettamaan varsinkin kevyttä pakkaslunta pois mittauspaikalta.

Kuluvana talvena olemme saaneet kyselyjä lentoasemilla sijaitsevien havaintoasemien lumensyvyystiedoista. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan havaintoasema sijaitsee niin avoimella paikalla, ettei tämän yksittäisen aseman lumensyvyystieto edusta yleistä Vantaan lumitilannetta.

Myös Jyväskylässä lumihavainnot tehdään lentokentällä. Tammikuun loppupuolen lumimyräkkä voimakkaine tuulineen kuljetti sataneen pakkaslumen pois aukealta kentältä. Jyväskylän lentokentän mittausaseman sijaintia ollaan muuttamassa 20. helmikuuta, jonka jälkeen Jyväskylästä saatava lumitieto muuttuu entistä edustavammaksi.

Yleensä havaintoasemien sijainnin siirtämistä pyritään välttämään, koska erityisesti ilmastotutkimuksen tarpeisiin tarvitaan pitkiä havaintosarjoja samoilta mittauspaikoilta. Normaali kansainvälisesti määritelty vertailukausi on 30 vuotta.

Edes tiedotusvälineisiin toimitettavia havaintoasemia ei voida mutkattomasti vaihtaa. Ihmiset ovat tottuneet saamaan tiedot tietyiltä havaintoasemilta ja esimerkiksi lehtien lukijat antavat herkästi palautetta, jos joku asema poistetaan.

Verkkopalvelun lumensyvyyskartalta yleiskuva

Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen lumikartta päivittyy verkkoon kerran vuorokaudessa aamulla tehtyjen lumensyvyyshavaintojen perusteella. Kyseisen aamun lumensyvyystiedot näkyvät lumikartassa kello 10 jälkeen aamupäivällä. Lumikartan perustana on päivittäin keskimäärin 130 havaintoaseman tiedot, joten kartta antaa paremman yleiskuvan lumitilanteesta kuin yksittäisten asemien tiedot.

Miten voi tehdä itse lumensyvyyshavaintoja?

Lue lisää havaintoasemaverkosta.

Tarkempia tietoja lumitilanteesta gsm-puhelimeen.