Puheenvuoro 16.2.2021

Yhteistyötä, vaikuttavuutta ja edelläkävijyyttä

Ilmatieteen laitoksen uudet arvot vastaavat muuttuvan toimintaympäristön ja muuttuvan maailman asettamiin haasteisiin.

Ilmatieteen laitoksen tehtävä on tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluita. Tuottamaamme tietoa käytetään yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaamme ja sidosryhmämme kattavat lähes koko yhteiskunnan.

Toimialamme on myös vahvasti kansainvälinen. Teemme yhteistyötä tutkimuksen, havaintotoiminnan ja palveluiden tuottamisessa hyvin laajassa verkostossa, joka on kahdenvälinen, pohjoismainen, eurooppalainen sekä kaikkien maailman valtioiden välinen.

Korona on opettanut uutta

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on pakottanut meidät oppimaan uutta ja muuttamaan toimintatapojamme. Normaaleissa olosuhteissa minun ja monen muunkin Ilmatieteen laitoksen työntekijän kalentereissa on runsaasti merkintöjä kasvokkain käytäville asiakas- ja sidosryhmätapaamisille. Koronan vuoksi kaikki normaalit käytännöt on pitänyt järjestellä uudelleen. Tutkimushankkeissa sekä kansainvälisessä toiminnassa kokoukset, konferenssit ja työpajat pidetään etänä. Tutkijavierailut on pääosin siirretty tulevaisuuteen.

Uskon, että kun koronasta päästään eroon, siitä jää pysyvästi käteen myös jotain positiivista. Etätyön lisääntyminen on yksi esimerkki. Etäkokoukset tulevat vähentämään matkustamista etenkin kansainvälisessä toiminnassa. On kuitenkin selvä asia, että tapaamiset kasvokkain ovat hyvin tärkeitä, eikä niitä voida täysin korvata etäkokouksilla.

Uskallan väittää, että muuttuneista olosuhteista huolimatta yhteistyö on sujunut hyvin. Niin kotimaisten kuin kansainvälisten sidosryhmiemme kanssa meillä on yhteinen tavoite tuottaa palveluita ja uutta tutkimustietoa yhteiskunnan turvaksi ja päätöksenteon tueksi. Toimintamme vaikuttavuus syntyy siitä, että asiakkaamme ja sidosryhmämme saavat meiltä tarvitsemansa tiedon ja palvelun oman toimintansa tueksi. Heidän uudet tiedon tarpeensa inspiroivat meitä jatkamaan työtämme havaintojen, tutkimuksen ja palveluiden kehittämisen parissa.

Työtä arvojen mukaisesti

Muuttuva maailma ja toimintaympäristö haastavat meitä jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Edelläkävijyys omalla toimialallamme edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön muutosten havainnointia sekä asiakkaidemme tarpeiden ennakointia.

Olemme vastikään määritelleet Ilmatieteen laitoksen henkilöstön kanssa uudet arvomme, joissa heijastuu yllämainittuja teemoja. Arvomme ovat yhteistyö, vaikuttavuus ja edelläkävijyys.

Me Ilmatieteen laitoksella haluamme tehdä työtä arvojemme mukaisesti. Haluamme edistää hyvää yhteistyötä kaikessa tekemisessämme asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja kollegoidemme kanssa. Haluamme tuottaa tietoa ja palveluita, joilla on vaikutusta ihmisten ja yritysten arkeen ja tulevaisuuteen. Uskomme, että tutkitun tiedon avulla voimme yhdessä muuttaa maailmaa.

Jussi Kaurola

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja

Kuva: Veikko Somerpuro

Ilmatieteen laitosArvot