MARGA

Monitor for Aerosols & Gases in Ambient Air

MARGA-laitteistossa kaasumaisia yhdisteitä (HCl, SO2, HNO2, HNO3, NH3) kerätään pyörivän denuderin avulla vesiliuokseen ja hiukkasia ylikyllästettyyn vesihöyryyn. Kerätyt näytteet analysoidaan tunnin välein jatkuvatoimisella ionikromatografilla (kuvassa). Laitteisto mittaa kaasupitoisuuksien lisäksi hiukkasten kemiallista koostumusta (Cl, NO3, SO4, NH4, Na, K, Mg, Ca).

Kumpulassa 1.11.2009 - 25.5.2010 MARGA:lla mitattujen epäorgaanisten ionien kokonaispitoisuus yhdistettiin trajektoreihin eli ilman kulkeutumisreitteihin, joiden laskettiin saapuvan Kumpulaan joka tunti. Tuloksista nähdään, että tarkastelujaksolla saastuneimmat ilmamassat ovat saapuneet Suomeen Venäjältä ja Euroopasta.