Sääennustedata

Ilmatieteen laitoksen avoimiin aineistoihin kuuluu kansallisesti ajettava ensisijaisen säämallin tuottamaa säädataa.

Ilmatieteen laitoksen avoimiin aineistoihin kuuluu kansallisesti ajettava ensisijaisen säämallin tuottamaa säädataa.

Tällä hetkellä laitoksen ensisijainen säämalli on HARMONIE-AROME-malliin perustuva MEPS-säämallijärjestelmä (Mesoscale Ensemble Prediction System) nimeltään HARMONIE (MEPS). Ilmatieteen laitos voi tulevaisuudessa muuttaa operatiivista mallikonfiguraatiota oman säämallistrategiansa mukaisesti. Esimerkiksi kansallisesti käytettävä ensisijainen malli ja siihen liittyvät parametrit, mallin erotuskyky, ennustepituus ja laskenta-alue voivat muuttua.

Operatiivinen mallikonfiguraatio

HARMONIE (MEPS) -säämallijärjestelmällä lasketaan ennuste kahdeksan kertaa vuorokaudessa (00, 03, 06, 09, 12, 15 ja 18 UTC). Ennusteen pituus on 66 tuntia. Aikataulusta ja teknisistä viiveistä johtuen aivan koko ennustepituus ei kuitenkaan ole avoimessa datassa hyödynnettävissä. HARMONIE (MEPS) on ns. rajoitetun alueen säämallijärjestelmä, jonka laskenta-alue kattaa Skandinavian alueen, Norjan meren ja Baltian alueen. Mallissa käytetty vaakasuuntainen hilaväli on 2,5 km. Pystysuunnassa mallissa on 65 tasoa, joista 20 on sijoitettu ilmakehän alimpaan 1000 metriin. Mallin laskennassa käyttämä koordinaatisto on Lambertin projektiossa.

Avoimen datan kuvaus

Avoimen datan rajapinnasta on saatavilla aina tuoreimman säämalliajon dataa. Historia dataa ei rajapinnasta ole saatavilla. Dataa voi pyytää piste-ennusteina tai 2D-kenttinä hilamuodossa. Käyttäjä voi halutessaan pyytää hilamuotoisen datan joko alkuperäiseen koordinaatistoon, tai vastaavasti interpoloituna lat-lon hilaan.

Rajapinnasta saa tärkeimmät mallin pintasääsuureet kuten esimerkiksi 2m-lämpötilan, 2m-suhteellinen kosteuden, ilman paineen merenpinnan tasolla, 10m-tuulen nopeuden, 10m-tuulen suunnan, 10-m vaakasuuntaiset tuulikomponentit, kokonaispilvisyys ja sademäärä. Ilmakehäsuureita jaetaan ns. vakiopainepinnoilla (1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 100 ja 50 hPa tasot), sekä mallin omilla laskentapinnoilla. Painepintasuureista on saatavilla mm. lämpötila, suhteellinen kosteus, kastepistelämpötila, tuulen suunta/nopeus/vaakakomponentit ja geopotentiaalikorkeus. Täydellinen listaus jaettavista säämalliparametreista on saatavissa WFS-kyselyn kautta.