Uutinen 18.8.2015

Ilmatieteen laitos tutkii säätilanteiden vaikutusta aurinkoenergian tuotantoon oman aurinkovoimalan avulla

Ilmatieteen laitoksen päätoimipisteen katolle Helsingin Kumpulaan on pystytetty kesän aikana 80 aurinkopaneelia.

Energiantuotannon lisäksi aurinkovoimalan avulla tutkitaan, miten erilaiset sääolot vaikuttavat energiantuotantoon.

Ilmatieteen laitoksen katolle rakennetun paneelikentän teho on 20 kW, mikä vuosituotantona vastaa kolmen kotitalouden energiantarvetta. "Tavoitteenamme on paitsi hyödyntää aurinkovoimaa energiankulutuksessamme myös selvittää tarkasti, kuinka paljon energiaa paneeleista käytännössä saadaan eri säätilanteissa Suomessa", kertoo Ilmatieteen laitoksen yhteyspäällikkö Pirkko Pylkkö.

Aurinkoenergian tuotanto on luonnollinen jatke Ilmatieteen laitoksen toiminnalle, jossa entistä enemmän painotetaan uusiutuvaan energiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Tavoitteena täsmälliset aurinkosähköennusteet

Aurinkovoimalan avulla saadaan tarkkaa tietoa siitä, kuinka erilaiset sääolot, lumiolot ja pienhiukkaset vaikuttavat aurinkovoiman tuotantoon.

Ilmatieteen laitos on tutkinut jo pitkään auringon säteilymittauksien avulla auringonsäteilyn maantieteellistä jakaumaa ja tarkkaa mittaustietoa on kerääntynyt useiden vuosikymmenien ajalta. Toisaalta asemia on melko vähän, mutta alueellisesti kattavampaa tietoa saadaan satelliittihavainnoista. Satelliitti- ja asemakohtaisia havaintotietoja yhdistämällä saadaan kattava kuva koko Suomen auringon säteilyn jakaumasta. Tietoja yhdistämällä on mahdollista laatia myös koko Suomen kattavan Aurinkoatlas.

Tutkimuskohteena on esimerkiksi satelliittihavaintoihin perustuva lähituntien aurinkoennuste, jonka ansiosta voidaan paremmin arvioida milloin aurinko tuottaa tehokkaasti sähköä sähköverkkoon ja milloin ei. Myös säänennustusmallien aurinkoennusteita kehitetään. Tällä on merkitystä sähköverkon ylläpidon kannalta. Lisäksi Ilmatieteen laitos tutkii yhdessä intialaisten kanssa, miten ilmakehän pienhiukkaset vaikuttavat maan pinnalle saapuvan auringon säteilyn määrään eri aallonpituuksilla ja miten tämä auringon spektrin muoto vaikuttaa aurinkopaneelien sähköntuotantoon.

"Uuden aurinkopaneelikentän antama tuotantotieto auttaa kytkemään tutkimustulokset konkreettisesti reaalimaailmaan", tiivistää Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Anders Lindfors.

Aurinkosähkö yksi keino säästää energiaa ja hillitä ilmastonmuutosta

Ilmatieteen laitoksen Kumpulan toimipiste on WWF:n Green Office -toimisto. WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Näin ilmastonmuutoksen tutkimisen lisäksi Ilmatieteen laitos haluaa omalta osaltaan hillitä ilmaston lämpenemistä.

"Olemme jo tähän mennessä Green Officen puitteissa saaneet vähennettyä energian kulutustamme erilaisilla taloteknisillä järjestelyillä, esimerkiksi ilmastoinnin säädöllä ja liiketunnistimilla. Aurinkoenergia tuo meille mahdollisuuden olla mukana edistämässä vihreämmän teknologian käyttöönottoa", kertoo Ilmatieteen laitoksen toimitilapäällikkö Pertti Sinisalo.

"Aurinkoenergian hyödyntäminen vähentää sähkön hankintaa Dynamicum-rakennuksessa ja se on luonteva seuraava askel kiinteistön ylläpidossa, jossa noudatetaan toimintapolitiikkamme mukaisesti kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden edistämistä", toteaa toimitalon omistavan Senaatti-Kiinteistöjen asiantuntija Pasi Hyyppä.

Dynamicumin aurinkoenergiahanke toteutettiin yhteistyössä Senaatti-Kiinteistöjen ja Fortumin kanssa. Dynamicumin aurinkoenergiahanke toteutettiin yhteistyössä Senaatti-Kiinteistöjen ja Fortumin kanssa. Aurinkovoimalan toimittajana oli Fortum ja aurinkosähköjärjestelmän asentamisesta vastasi Eltel.

Lisätietoa

Ilmatieteen laitoksen Green Office –ympäristöjärjestelmä: http://ilmatieteenlaitos.fi/green-office-ymparistojarjestelma

Yhteyspäällikkö Pirkko Pylkkö, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi@fmi.fi [pirkko.pylkko], puh. 029 539 3624

Erikoistutkija Anders Lindfors, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi@fmi.fi, puh. 029 539 2112

Talotekniikan asiantuntija Pasi Hyyppä, Senaatti-Kiinteistöt, etunimi.sukunimi@senaatti.fi [pasi.hyyppa], puh. 0205 811 387