Uutinen 22.4.2015

MERMAID-hanke kartoittaa merenkulun ja matkailun mahdollisuuksia arktisella alueella

Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella -hankkeen (MERMAID) tulokset parantavat Suomen mahdollisuuksia toimia vastuullisesti arktisella alueella ja hyötyä alueen kehityksen tuomista mahdollisuuksista.
Kuva: Jouni Vainio

"Taloudellisen toiminnan lisääminen arktisella alueella on tärkeää, mutta sen mahdollisesti aiheuttamat riskit alueen herkälle ympäristölle voivat olla merkittäviä, joten nämä riskit pitää ottaa huomioon", hankkeen projektipäällikkö, Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Adriaan Perrels toteaa.MERMAID-hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomelle oleellisia skenaarioita arktisen alueen taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä. Hankkeen tulosten odotetaan olevan suoraan päätöksentekoa tukevia, ja siten niiden mahdollinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on huomattava. Hankkeen painopisteinä ovat arktisen alueen matkailu, merenkulku sekä ympäristöteknologioiden kehitys ja vienti.Sujuva yhteistyö eri valtioiden ja niiden virastojen kesken on tärkeä edellytys, jotta yritykset ja arktisen alueen asukkaat pystyvät kehittämään toimintaansa kannattavasti ja turvallisesti. Hankkeen aikana järjestetään kaksi asiantuntijatyöpajaa, joiden tavoitteena on muodostaa kattava näkemys arktisen alueen haasteista ja mahdollisuuksista. Hankkeen ensimmäiseen työpajaan osallistui edustajia ministeriöistä, kansalaisjärjestöistä, edunvalvontajärjestöistä, yrityksistä sekä tutkimusmaailmasta. Työpajassa työskenneltiin kolmessa eri teeman mukaisessa ryhmässä ja luotiin Suomen kannalta olennaisia tulevaisuuskuvia eri näkökulmasta, joita olivat arktisen alueen yleinen kehitys, matkailu ja merenkulku. Lue lisää hankkeesta ja ensimmäisen työpajan annista MERMAID-uutiskirjeestä:

MERMAID-uutiskirje

Lisätietoja:

(http:// Ilmatieteenlaitos.fi/mermaid)

Tutkimusprofessori Adriaan Perrels, puh. 050 583 8575

Osallistu keskusteluun Twitterissä: #mermaidhanke