Uutinen 18.3.2013

Ilmatieteen laitos 175-vuotias

Ilmatieteen laitoksen perustamisesta tulee kuluneeksi maaliskuussa 175 vuotta.
Kuva: IL:n arkisto

Maaliskuun 28. päivänä 1838 allekirjoitti Venäjän ja Suomen Suuriruhtinaanmaan Keisari Nikolai I käskykirjeen, jolla Helsingin yliopistoon perustettiin magneettinen observatorio. Sen johtajaksi määrättiin fyysikko Johan Jakob Nervander. Laitoksen toimialaan kuului magnetismin lisäksi meteorologiset havainnot.

Magneettisten ja sähköisten ilmiöiden tutkimus edusti 1800-luvun alussa fysiikan tutkimuksen terävintä kärkeä. Säännölliset päivittäiset meteorologiset havainnot aloitettiin Turun akatemiassa vuonna 1748. Niitä jatkettiin Turun palon jälkeen Helsingissä, jonne yliopisto siirrettiin vuonna 1828. Mittauspaikka on sijainnut Kaisaniemessä vuodesta 1844 lähtien.

Kertynyttä meteorologista ja magneettista havaintoaineistoa on pidettävä vieläkin tieteellisesti erittäin arvokkaana, koska vastaavanlaisia yhtä pitkiä ja yhtenäisiä havaintosarjoja viime vuosisadalta ei ole säilynyt kovin paljon muualta.

Magneettis-meteorologinen observatorio Helsingin yliopistossa 1838-1881 oli ensisijaisesti perustutkimusta ja -havaintoja tekevä laitos. Tilanne muuttui käytännön¬läheisempään suuntaan jo 1850-luvulla, jolloin päivittäisiä säätietoja ja ensimmäisiä yksinkertaisia sääennusteita välitettiin Euroopan eri maiden välillä. Ensimmäiset sääpalvelumuodot, päivittäiset sääkatsaukset ja -ennusteet alkoivat ilmestyä sanomalehdissä aivan 1880-luvun alussa.

Magneettis-meteorologinen observatorio jatkoi toimintaansa yliopiston alaisuudessa aina vuoteen 1881 saakka, jolloin se siirtyi Suomen Tiedeseuralle Meteorologisen Keskuslaitoksen nimellä. Nimenmuutos kertoi myös toimintojen painopisteen siirtymisestä magnetismista meteorologian suuntaan. Meteorologinen päälaitos irrotettiin vuonna 1918 Suomen Tiedeseuran alaisuudesta Ilmatieteelliseksi keskuslaitokseksi ja valtion virastoksi. Laitoksen käytössä oli koko valtakunnan laajuinen meteorologinen havaintoverkko ja valmiudet erilaisten ilmatieteellisten palveluiden toimittamiseen kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.

Nykyisen nimensä Ilmatieteen laitos sai vuonna 1968.

Kuvassa on Ilmatieteen laitoksen ensimmäinen toimitalo Kaisaniemen puiston laidalla 1930-luvulla. Rakennus oli alkuaan Magneettinen observatorio ja se valmistui vuonna 1841. Rakennus purettiin vuonna 1963 ja tilalle saatiin Ilmatieteen laitoksen Säätalo (1966–2005).

Lue lisää:

http://ilmatieteenlaitos.fi/historia