Uutinen 7.6.2018

Kasvihuonekaasujen lentomittauksia Suomen yllä

Hiilidioksidia ja metaania mitattiin ensimmäistä kertaa Suomessa korkealle stratosfääriin asti yltävällä tutkimuslennolla, kun Saksan Ilmailu- ja avaruuskeskuksen HALO-tutkimuslentokone lensi Suomen yllä 28. toukokuuta 2018.
Kuva: DLR

Ilmatieteen laitos suoritti lennon aikana Sodankylässä kasvihuonekaasujen AirCore-profiilimittauksia ja spektrometrimittauksia. Lento on osa laajempaa CoMet-mittauskampanjaa (Carbon Dioxide and Methane Mission).

Erityisvalmisteinen HALO-tutkimuslentokone voi lentää jopa 15 kilometrin korkeuteen tavanomaisten tutkimuslentojen jäädessä 8 kilometrin korkeudelle. Kone nousi Münchenin läheltä ja lensi 8,5 tuntia tehden Pohjois-Suomen yllä useita nousuja ja laskuja lähelle maan pintaa. Lennon aikana mitattiin kahden tärkeimmän kasvihuonekaasun, hiilidioksidin ja metaanin, pitoisuuksia ilmakehän eri korkeuksilla uusia menetelmiä kokeillen. Erityisesti stratosfäärissä kasvihuonekaasujen pitoisuudet tunnetaan huonosti, ja mittauksia on haastavaa tehdä muilla tavoin.

Ilmatieteen laitoksella Sodankylässä suoritettiin samaan aikaan useita eri tyyppisiä mittauksia: kasvihuonekaasujen pitoisuutta tutkittiin kaukomittauksin auringon valoa käyttäen sekä meteorologisen pallon avulla stratosfääriin nostetulla AirCore-keräysjärjestelmällä. Samaan aikaan tehtiin myös satelliittimittauksia Nasan OCO-2-satelliitilla sekä Japanin avaruusjärjestön GOSAT-satelliitilla. Kasvihuonekaasujen mittaus on oltava äärimmäisen tarkkaa, ja samanaikaisuus auttaa todentamaan tuloksia ja parantamaan mittaustarkkuutta.

Tutkimuslennoilla saadaan uutta tietoa kasvihuonekaasujen jakaumasta ja vaihtelusta ilmakehän eri korkeuksilla. Tulokset ovat merkittäviä metaanin ja hiilidioksidin lähteiden ja nielujen tutkimuksessa, jotta voidaan entistä paremmin ennakoida tulevaisuuden ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia.

Sodankylän mittauksia käytetään laajemminkin kansainvälisten kasvihuonekaasuja mittaavien satelliittien tarkkuuden arviointiin. Ajankohtaisimmat satelliittimissiot ovat Euroopan avaruusjärjestö ESA:n S5P TROPOMI, Nasan OCO-2, Japanin avaruusjärjestön GOSAT sekä Kiinan avaruusjärjestön TanSat.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Rigel Kivi, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 2728, rigel.kivi@fmi.fiRyhmäpäällikkö Hannakaisa Lindqvist, hannakaisa.lindqvist@fmi.fiRyhmäpäällikkö Tuomas Laurila, tuomas.laurila@fmi.fi