Uutinen 18.7.2012

ajankohtaista_hangonmareografi

Vedenkorkeuden mittaaminen mareografeilla aloitettiin Hangossa 20. heinäkuuta 1887.

Meriveden korkeutta mitataan pitkin Suomen rannikkoa mareografeilla, joista pääosa valmistui jo 1920-luvulla. Tänä vuonna vietetään Suomen vanhimman, Hangossa sijaitsevan mareografin 125-vuotispäivää. Hangon mareografi sijaitsee Kasinon lähellä Pikku Kolalahden rannalla.

Suomen Tiedeseura rakennutti Suomen ensimmäisen mareografin eli meriveden korkeuden mittausaseman Hankoon jo edellisenä vuonna 1886, mutta mittaukset voitiin aloittaa vasta seuraavana avovesikautena.  Aluksi laitteet olivat mekaanisia ja paperirullille piirtäviä. Nyt laitteet ovat jo pitkään olleet digitaalisia ja havainnot kerätään laitteilta reaaliaikaisesti. Jo ennen mareografimittauksia on Hangossa tehty asteikkohavaintoja 1850-luvulta alkaen ja Helsingistäkin on asteikkohavaintoja jo vuodelta 1841. Yksi maailman vanhimmista asteikkohavaintopaikoista sijaitsee Tukholmassa, jossa asteikkohavainnot alkoivat jo 1774. Tukholman mareografi aloitti toimintansa Hankoa myöhemmin,vuonna 1889.

Hangon ja myöhemmin Helsingin mareografit kuuluivat silloisen Ilmatieteen laitoksen eli Suomen Tiedeseuran Meteorologisen Keskuslaitoksen vastuulle. Merentutkimuslaitos otti mareografit vastuulleen laitoksen perustamisen jälkeen vuonna 1918.

Vedenkorkeuden mittaaminen tärkeää merenkulun kannalta

Mareografin varustukseen kuuluu kiinteärakenteinen mittauskaivo, joka yhdistyy mereen vaimennusputken kautta syvällä pinnan alla. Putki välittää vedenkorkeusvaihtelut mittauskaivoon, mutta poistaa aallokon vaikutuksen. Kaivossa kelluva uimuri nousee ja laskee vedenpinnan mukana. Havaintoja kerätään automaattisesti kerran minuutissa merenkulkua varten. Ilmatieteen laitoksen verkkosivuille havainnot päivittyvät kerran tunnissa.

Merenkulun lisäksi vedenkorkeushavaintoja tarvitaan satama- ja väyläsuunnittelussa, maankäytön suunnittelussa ja rannikkorakentamisessa. Mareografilla saatujen pitkien aikasarjojen avulla selvitetään tulvariskejä ja tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itämeren vedenkorkeuteen. Tiedot ovat tärkeitä myös jääkauden jälkeisen maankohoamisen tutkimisessa ja määrittämisessä.

Lisätietoja:

Tosiaikaisia vedenkorkeushavaintoja voi seurata Ilmatieteen laitoksen sivuilla: http://ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeus