Uutinen 1.2.2012

Uusi vertailukausi 1981 - 2010 käyttöön

Ilmatieteen laitos on ottanut käyttöön uuden ilmastollisen vertailukauden 1981–2010. Mitä muutos tarkoittaa ja miksi se tehdään?
Kuva: Eija Vallinheimo

Mikä on ilmastollinen vertailukausi?

Sääolot vaihtelevat vuodesta toiseen varsin paljon. Näin ollen yksittäisen vuoden sääolot eivät näin anna oikeaa kuvaa paikkakunnan ilmastosta, vaan sitä varten on tarkasteltava pitempiaikaista keskiarvoa. Ilmastotilastoja tarvitaan kuvaamaan vallitsevan ilmaston keskimääräisiä olosuhteita ja ilmaston luontaisen vaihtelun suuruutta eri vuodenaikoina.

Ilmastotilastot lasketaan kansainvälisen sopimuksen mukaan 30 vuoden jaksolta. Tämän jakson katsotaan olevan riittävän pitkä luontaisen vaihtelun kuvaamiseen, eikä tällöin yksittäisellä vuodella ei ole liian suurta painoarvoa. Toisaalta jakso on riittävän lyhyt, jotta ilmasto ei sen aikana ehdi muuttua paljoa.

Ilmastotilastoja käytetään ilmastoseurannan lisäksi erityisesti sää- ja ilmastoriippuvaisilla aloilla tutkimuksessa ja suunnittelussa ja esimerkiksi investoinneista päätettäessä.

Miksi otamme käyttöön uuden vertailukauden?

Viralliset ilmastolliset vertailukaudet päivitetään 30 vuoden välein ja nykyisin käytössä oleva virallinen kansainvälinen vertailukausi on 1961–1990. Monissa maissa ilmastotilastoja kuitenkin päivitetään 10 vuoden välein, sillä ilmasto lämpenee jatkuvasti. Tuore tilasto on tärkeä pohja säätapahtumien yleisyyden määrittämiseksi. Edellisen kerran vertailukauden muutos tehtiin vuonna 2002, jolloin Ilmatieteen laitos otti käyttöön 30-vuotisjakson, joka kattoi vuodet 1971 - 2000.

Mitä muutos käytännössä tarkoittaa?

Uudelle vertailukaudelle 1981–2010 on laskettu asemakohtaisia lämpötilan, sademäärän, suhteellisen kosteuden, lumensyvyyden, ilmapaineen ja tuulen kuukausikeskiarvoja. Uudelle vertailukaudelle on määritelty myös muun muassa termisten vuodenaikojen vaihtumisen ajankohdat sekä päivittäisen lämpötilan prosenttipisteiden arvot, joilla voidaan määrittää muun muassa lämpötilan poikkeuksellisuus eri vuodenaikoina.

Tilastollisen vertailukauden arvot on laskettu noudattaen Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n ohjeistuksia. Näin ilmastotilastot ovat vertailukelpoisia kaikkialla maailmassa.

Näkyykö ilmastonmuutos vertailukaudessa?

Koko maan vuoden keskilämpötila on uudella vertailukaudella lähes 0,4 astetta korkeampi kuin tähän saakka käytössä olleella vertailukaudella 1971–2000. Tämä on sopusoinnussa ilmastomalleihin perustuvien arvioiden kanssa ilmastonmuutoksen suuruudesta Suomessa. Havaittuja muutoksia vertailukaudesta toiseen ei voi kuitenkaan selittää vain ihmisten toiminnan aiheuttamalla ilmastonmuutoksella, sillä mukana on aina myös luontaista vaihtelua.

Ilmastoriskit muuttuvat

Ilmastonmuutos tuo ilmastoilmiöiden todennäköisyyden arviointiin uuden elementin. Toiminnan kannalta kriittisten ilmastotekijöiden todennäköisyydet muuttuvat jatkossa ilmastonmuutoksen seurauksena. Havaintoihin perustuvat tilastot eivät enää täysin kuvaa vallitsevaa ilmastoa, mutta ne ovat kuitenkin hyvä lähtökohta ilmastoriskien arvioimiseksi.

Katso lisää tietoa sivuillamme