Uutinen 28.11.2011

Kehitysyhteistyöhankkeita Himalajalla

Itäisen Himalajan valtiot tiivistävät yhteistyötä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
Kuva: Irma Ylikangas

Neljä itäisen Himalajan valtiota, Bhutan, Intia, Bangladesh ja Nepal, ovat sopineet alueellisesta yhteistyöstä turvatakseen alueen energia-, vesi- ja ruokavaroja sekä säilyttääkseen Himalajan seudun luonnon monimuotoisuuden muuttuvassa ilmastossa. Ilmatieteen laitoksella on alueella hankkeita, joilla pyritään kehittämään paikallista osaamista ja kykyä tuottaa ajantasaisia sää- ja ilmastopalveluita.

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas osallistui Suomen viralliseen delegaatioon Bhutanissa pidetyssä ilmastokonferenssissa. Konferenssin tavoitteena oli parantaa itäisen Himalajan alueen maiden valmiutta sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Lopputuloksena valtiot allekirjoittivat julistuksen, joka määrittää niiden välistä vastuuta ja työnjakoa ilmastonmuutoksen tuomien huomattavien haasteiden edessä. Himalajan alueella ilmastonmuutoksen vaikutusten on ennustettu olevan merkittäviä.

Suomen valtuuskunta tapasi kokouksen yhteydessä mm. Bhutanin pääministerin. Pääjohtaja Taalas tapasi myös paikallisen ilmatieteenlaitoksen johtoa ja keskusteli mahdollisuudesta laitosten väliseen yhteistyöhön esimerkiksi ulkoministeriön rahoittaman hankkeen muodossa.

Ääreviin sääilmiöihin voidaan varautua

Suomen ulkoministeriö on rahoittanut Himalajan alueella ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtääviä ohjelmia muun muassa Ilmatieteen laitoksen kautta. Tällä hetkellä laitoksella on hankkeita menossa Intiassa ja Nepalissa ja neuvottelut Bhutanin hankkeesta ovat käynnissä.

Nepalin projektissa luodaan kehityssuunnitelmaa, jonka tavoitteena on parantaa Nepalin hydrometeorologisia palveluja ja sen myötä varautumista sään aiheuttamiin luonnonkatastrofeihin. Äärevien sääilmiöiden ennustetaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvän.

– Oikeanlaisilla sää- ja ilmastopalveluilla voidaan parantaa riskienhallintaa ja pienentää sään ääri-ilmiöiden taloudellisia ja inhimillisiä haittavaikutuksia. Osaamisen lisääminen sekä investoinnit havaintotoimintaan, tietojärjestelmiin, ennustemalleihin ja palvelujen tuottamiseen eri asiakasryhmille maksavat itsensä takaisin yhteiskunnalle tyypillisesti kymmenkertaisina, toteaa Petteri Taalas.

Nepalin säähavainnot parantuvat

Nepalin hydrologismeteorologinen mittalaiteverkosto on vaatimattomalla tasolla. Keväällä 2011, Ilmatieteen laitoksen projektin alkaessa, Nepalissa ei ollut juuri lainkaan saatavilla reaaliaikaisia säähavaintotietoja. Projektin aikana on reaaliaikaisten asemien määrä kasvanut kolmella sääasemalla.Vuoden 2012 alkupuolella havaintoverkkoon tullaan kytkemään uusi sääasema Pokharan lentokentälle.

Hanke sisältää myös datan käsittelyyn, ennustustoimintaan sekä varoitusten ja muiden sää- ja ilmastopalvelujen vaikuttavuuden kehittämiseen liittyvää Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoiden antamaa koulutusta ja yhteistyötä nepalilaisten kumppanien kanssa.

Lisätietojapääjohtaja Petteri Taalas (etunimi.sukunimi@fmi.fi)projektipäällikkö Irma Ylikangas (etunimi.sukunimi@fmi.fi)