Uutinen 24.11.2017

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet käynnistää toimintansa 1.1.2018

Tulanet vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta.

Tulanet on yhteistyöelin, joka vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa. Sen tarkoituksena on myös edistää poikkitieteellistä tutkimusta ja vahvistaa päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. Lisäksi Tulanetin odotetaan edistävän tutkimuslaitosten yhteistyötä korkeakoulujen, elinkeinoelämän, valtion hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tulanet-yhteenliittymän puheenjohtajaksi on valittu Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski. Hänen toimikautensa on yksivuotinen ja alkaa 1.1.2018, jolloin Tulanetin toiminta käynnistyy virallisesti.

Tulanetin toiminnanjohtajaksi on valittu Sanna Marttinen Luonnonvarakeskuksesta. Sanna Marttinen on toiminut aikaisemmin Lynet-yhteenliittymän pääsihteerinä. Toiminnanjohtaja vastaa mm. Tulanet-yhteenliittymän toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista yhteenliittymän johtoryhmän kanssa sekä osallistuu tiede- ja tutkimuspoliittiseen kehittämistyöhön yhteenliittymän edustajana.  Toiminnanjohtaja edistää myös Tulanetin kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Toiminnanjohtajan toimikausi on viisivuotinen ja se alkaa 1.1.2018.

Tulanetin johtoryhmä vastaa yhteenliittymän hallinnollisten tehtävien lisäksi yhteistyön teemoista. Johtoryhmässä on edustettuna jäsen jokaisesta jäsenlaitoksesta sekä jäsenorganisaatioita tulosohjaavien ministeriöiden tutkimusjohtajat tai muut edustajat.

Tulanet yhdistää kolmen nykyisen verkoston toiminnot: Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE). Yhdistymisellä halutaan poistaa toimintojen päällekkäisyyksiä, tehostaa toimintaa ja vahvistaa hallinnon- ja toimialojen rajapinnoilla tehtävää yhteistyötä.

Tulanet-yhteenliittymän muodostavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus (STUK), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL).

Lisätiedot:

  • Tulanetin puheenjohtaja, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski, puh. 029 539 2200

  • toiminnanjohtaja Sanna Marttinen, Luke, puh. 029 532 6356