Uutinen 27.6.2011

Auringon osuus ilmastonmuutoksessa vähäinen

Auringon säteilymuutoksilla on oma osuutensa ilmastonmuutoksessa eri ajanjaksoina. Auringon osuus ilmaston tämänhetkisessä lämpenemisessä on kuitenkin vähäinen verrattuna kasvihuonekaasujen lisääntymisen aiheuttamaan lämpenemiseen.

Auringon aktiivisuuden 11-vuotiseen jaksollisuuteen liittyy myös maapalloa lämmittävän säteilyn yhtäaikainen vaihtelu. Aurinko säteilee hieman lämpimämmin auringonpilkkujen esiintymisen maksimiaikoina kuin silloin, kun niiden määrä on vähäinen. Ero pohjalukemien ja huippukauden välillä säteilyn voimakkuudessa on noin 0,1 prosenttia. Maapallon keskilämpötila nousee tästä johtuen noin 0,1 astetta. Vastaava lämpötilan pudotus tapahtuu pilkkujen huippukaudesta niiden esiintymisen minimiaikaan. Myös auringon hiukkaspommitukset ja UV-säteily vaikuttavat maapallon ilmakehän ylemmissä kerroksissa. Niillä voi paikallisesti olla vaikutuksia talvisiin suursäätilanteisiin korkeilla leveysasteilla.

Maapallon pitkäaikaiseen lämpötilakehitykseen auringonpilkkujaksosta toiseen ei Auringon aktiivisuudella ole keskeistä osuutta, vaikka sen vaikutus voidaan tunnistaa ilmastovaihteluiden havaintosarjoissa. Muut kuin auringon säteilymuutokset vaikuttavat enemmän maapallon lämpötilan kohoamiseen. Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan Auringon lämmittävä osuus maapallon keskilämpötilan kasvussa viimeisten noin 250 vuoden aikana on ollut alle 10 prosenttia kasvihuonekaasujen lisäyksestä johtuvasta lämmitystekijästä.

Eräiden tutkimuksien mukaan auringonpilkkujen esiintyminen saattaa tulevina vuosikymmeninä vähetä merkittävästi. Se ei kuitenkaan vaikuta maapallon ilmastonmuutokseen kuin hyvin pienellä osuudella. Nykyilmastonmuutoksen keskeinen tekijä on ihmiskunnan aiheuttama kasvihuoneilmiön vahvistuminen.

Ihmiskunnan aiheuttaman kasvihuoneilmiön vahvistuminen aiheuttaa suunnilleen 0,2 asteen lämpenemisen vuosikymmentä kohden. Toisin kuin pilkkujaksojen mukana tuleva nouseva ja laskeva lämpötilan vaihtelu kasvihuonekaasujen määrän kasvu ilmakehässä nostaa lämpötiloja vuosikymmenestä toiseen.

Lue lisää auringonpilkuista ilmatieteenlaitos.fi/auringonpilkut

Lisätietoja:Tutkimuspäällikkö Heikki Nevanlinna, puh. (09) 1929 4649, heikki.nevanlinna@fmi.fi