Ajankohtaista: 2020

Avaruuden liiketoimintaan ja turvallisuuteen liittyvät suositukset julkaistiin

13.2.2020 11:56

Tuoreessa selvityksessä esitetään kymmenen suositusta, joiden avulla Suomi voi parhaiten hyödyntää avaruustoiminnan murroksen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ja huolehtia sen aiheuttamista turvallisuushaasteista.

Kuva: Kari Österberg

Kuva: Kari Österberg

Torstaina 13. helmikuuta julkaistussa raportissa esitetään, että Suomeen perustetaan avaruuden tilannekuvakeskus yhteistyössä EU-toimijoiden kanssa. Keskus tarvitaan, jotta suomalaiset viranomaiset saavat käyttöönsä ajantasaisen ja riittävän tiedon avaruuden tapahtumista.

"Kotimaisille viranomaisille olisi tarpeellista saada kattavasti ajantasaista tietoa mahdollisesti kiertoradalta Maahan putoavista kappaleista sekä Suomen aluetta mahdollisesti tarkkailevien satelliittijärjestelmien kyvykkyyksistä. Tietoa tarvitaan myös avaruussäästä ja sen välittömistä vaikutuksista yhteiskunnan toimintoihin", AVAUS-hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Ari-Matti Harri kertoo.

Avaruuden uutta toimintaympäristöä kartoittaneen selvityksen loppuraportissa suositellaan, että Sodankylässä toimivan satelliittikeskuksen kapasiteettia lisätään merkittävästi.

"Arktisen avaruuskeskuksen yhteydessä toimiva satelliittikeskus on keskeinen kansallinen avaruusinfrastruktuurimme. Keskuksen kapasiteetin lisäys tarkoittaa esimerkiksi antennien määrän kasvattamista, laajempaa taajuusaluetta ja lisättyä valmiutta satelliittidatan nopeaan prosessointiin ja datasta jalostettujen tuotteiden jakeluun", Ari-Matti Harri kertoo.

Kansainväliseen yhteistyöhön on panostettava

Raportissa ehdotetaan Suomen avaruusbudjettiin pysyvää korotusta, jotta avaruustoiminnan murros voidaan hyödyntää. Lisäksi siinä suositellaan maailmanlaajuisten kumppanuuksien rakentamista ja kansainvälisen yhteisön sitouttamista Arktisen alueen kestävään hyödyntämiseen.

Raportissa kannustetaan Suomea panostamaan avaruudesta saatavien havaintojen hyödyntämisen standardointiin. Tämä onnistuu toimimalla aktiivisesti EU:ssa satelliittitiedon sääntelyyn liittyvissä yhteyksissä.

"Esimerkiksi ympäristötiedon määritelmä EU:n ympäristölainsäädännössä kaipaa päivitystä, koskakoska lainsäädäntö on ajalta, jolloin satelliittien käyttömahdollisuuksia ei vielä ymmärretty kunnolla", Ari-Matti Harri sanoo.

Lisätietoja:

tutkimusprofessori Ari-Matti Harri, AVAUS-hankkeen johtaja, Ilmatieteen laitos, p. 050 337 5623, ari-matti.harri@fmi.fi

Valtioneuvoston tiedote 13.2.2020: Tutkimus: Avaruustoiminnan murros on megatrendi, joka vaikuttaa turvallisuuteen ja tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia

AVAUS – Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta -raportti (suomeksi)

AVAUS-hankkeen toteuttivat Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy ja Reaktor Oy osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.